Tilbake til normalen

Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

Vanlig drift i skole og barnehage

I skole og barnehage betyr gjenåpningen at barn og unge skal ha en normal hverdag. De skal fortsatt følge de generelle rådene om å holde hendene rene og ikke gå på skolen eller i barnehagen når man er syk.

 

Les regjeringen.no for mer informasjon

Publisert:

07.10.2021

Oppdatert:

07.10.2021 kl.09.28