Ungdataundersøkelsen

Informasjon om ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021. I uke 10 -11 gjennomføres ungdataundersøkelsen ved Skogmo vgs.

 Målet med undersøkelsen er å samle data som kan belyse ungdommens oppvekstmiljø i sitt lokalmiljø. Det er frivillig for elevene å delta. Deltakernes besvarelser behandles fortrolig og gjennomføringen foretas slik at den ivaretar elevenes personvern. Det er  Velferdsforskningsinstituttet NOVA  og KoRus Sør har ansvar for undersøkelsen. Skolens oppgave er å tilrettelegge for en forskriftsmessig gjennomføring. Du finner mer informasjon om undersøkelsen i vedlagte informasjonsbrev.

Om du ønsker å reservere ditt barn fra å delta, kan du gi beskjed til ditt barns kontaktlærer eller ringe studieleder, Torunn E.Bruun, ved skolen.

Informasjon til foresatte og ungdom om undersøkelsen

Publisert:

16.02.2021

Oppdatert:

25.03.2021 kl.08.19