Unntak fra fraværsreglene gjeninnføres

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-2022.
Hva innebærer det for elevene?
 • Elever som har fravær av helsegrunner skal ikke behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fravær
  • Fravær av helsegrunner = alt helserelatert fravær, bl.a. sykdom og skade, testing/karantene eller isolasjon
  • De som har koronasymptomer skal holde seg hjemme og skal teste seg. Dersom man får påvist covid-19. må man isolere seg som tidligere. Pålegg om isolasjon håndteres av kommunal helsetjeneste.
  • Elever over 18 år leverer skriftlig egenmelding ved fravær
  • Elever under 18 år må levere skriftlig bekreftelse på fravær fra en foresatt/forelder
Generelle råd om når eleven kan vende tilbake til skolen ved symptomer på covid-19:
 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til jobb og skole.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.
 

Publisert:

08.11.2021

Oppdatert:

08.11.2021 kl.06.52