Vaksinasjon og testing av alle elever

Så langt i oppstarten av skoleåret har det nærmest vært ingen Covid19-smitte ved Skogmo vgs. Vi har fortsatt smitteverntiltak, men nå på «grønt» nivå.

Både elever, foresatte og ansatte håper at vi kan fortsette med drift på tilnærmet normalt nivå. Skien kommune bidrar i den forbindelse med selvtester og tilbud om vaksinasjon til alle elever. Disse tiltakene vil både redusere risikoen for smitte, og øke sjansen for å fange opp smitte på et tidlig tidspunkt.

Vaksinasjon

Alle elever ved Skogmo vgs. får tilbud om vaksinasjon (Pfizer) på skolen. Vaksinasjonen gjennomføres onsdag 8. september. Leger og sykepleiere fra Skien kommune gjennomfører vaksineringen.

Elever under 16 år på vaksinasjonsdagen, må ha samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjema for utskrift ligger vedlagt i denne meldingen. Aktuelle elever får med seg papirutskrift hjem. Utfylt samtykkeskjema (fra begge foresatte) leveres i resepsjonen på Skogmo senest mandag 6. september.

Klikk her for samtykkeskjema - Vaksinering av barn og unge

Massetesting av elever

Innen fredag 3. september har alle elever ved skolen fått med seg to tester for Covid-19. Disse skal brukes til hjemmetesting to ganger i uka på følgende tidspunkter:

  • søndag ettermiddag/kveld
  • onsdag ettermiddag/kveld

Hurtigtestene skal KUN brukes på disse tidspunktene. Ved mistanke om smitte pga. symptomer eller nærkontakt med smittet, skal IKKE hurtigtestene som medbringes fra skolen benyttes! Eleven må da  holde seg hjemme og bestille testing på Koronatelefonen i Skien: 35 58 90 00, eventuelt ved online booking.

Bruksanvisning til hurtigtestene får du ved å klikke her, og du kan se denne instruksjonsvideoen på Youtube (anbefalt!).

Ved positivt svar / påvist smitte på hurtigtesten, har eleven plikt til å være i isolasjonog må gi beskjed til skolen/kontaktlærer.

 

Viktig informasjon om hjemmetesting:

  • Personer som har gjennomgått covid-19, behøver ikke inngå i testsystemet for å unntas karantene
  • Personer som er fullvaksinert, er også unntatt regimet.
  • Elever som er delvaksinert, er ikke unntatt regimet.

 

Elever gir beskjed til sin kontaktlærer om han/hun har gjennomgått covid-19 eller er fullvaksinert. Da trenger de ikke å gjennomføre hjemmetesting. Det skal kunne dokumenteres gjennomgått covid-19 ved å vise koronasertifikat Koronasertifikat - helsenorge.no

 

NB! Personer som ikke kan dokumentere gjennomgått covid, og som ikke ønsker å delta i testregime for å unntas karantene, må i karantene dersom de defineres som nærkontakter.

  • Ved symptomer – uansett beskyttelsesstatus (!) – skal eleven alltid holde seg hjemme og bestille test ved kommunens testsenter!
  • Nærkontakter (elever), uten symptomer behøver ikke i karantene dersom selvtest er negativ!

Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

 

Her er føringene for hvordan videregåendeelever og foresatte kan vurdere hvorvidt eleven skal på skolen:

Barn og ungdom - FHI

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne jo eldre ungdommen er. Ungdom som har fått symptomer på luftveisinfeksjon de siste 24 timene skal være hjemme fra skolen og kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

For mer informasjon om råd til ungdom (ungdomsskolealder og oppover) med nyoppståtte luftveissymptomer:

Symptomer.jpg

Viser også til Syke personer skal holde seg hjemme - Helsedirektoratet

Det er viktig at personer med selv milde symptomer på covid-19 ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner:

  • Ansatte, brukere/besøkende og andre bør holde seg hjemme, eller straks gå hjem dersom de får feber eller andre symptomer på covid-19, og følge gjeldende anbefalinger for testing (fhi.no).
  • Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon kan komme tilbake på arbeidsplassen så lenge de har god allmenntilstand (det vil si føler seg frisk og er feberfri) og har negativ test for covid-19

Altså: så lenge det kun er lett snufsing, og formen ellers er helt ok, så kan de møte på skolen når de har negativt svar på test tatt på testsenteret.

 

Det kan være føringene endrer seg utover høsten, men inntil videre må alle som har nyoppståtte luftveissymptomer holde seg hjemme og bestille test på testsenteret. Så kan de komme tilbake på skolen når de har negativ test, så lenge symptomene ikke blir verre, og de føler seg i fin form og er feberfri.

 

Publisert: 01.09.2021 Oppdatert: 08.09.2021 kl.10.42