Vaksiner i VGS

Når elever starter i VGS er de etter barnevaksinasjonsprogrammet ferdig vaksinerte. Det kan likevel være at det er enkelte vaksiner man av ulike årsaker ikke har fått tatt i grunnskolen.

Oversikt over dine vaksiner finnes på helsenorge.no

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen dersom du mangler vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, og ønsker vaksinasjon. Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis frem til eleven fyller 20 år.

Fra og med 16 år kan eleven selv samtykke til vaksinering.

Informasjon om vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet finnes på FHI.no

Publisert:

11.08.2022

Oppdatert:

29.08.2022 kl.13.15