Rådgivning

Ruth-May Hustvedt

Rådgiver

ruthmay.hustvedt@vtfk.no

922 33 564

Mette Cecilie Anker

Rådgiver

mette.cecilie.anker@vtfk.no

41627815

Trenger du noen å snakke med?

Vi hjelper med vanskeligheter og problemer som har betydning for skolehverdagen din.

  • personlige problemer av ulik art
  • vansker i læringsmiljøet, f.eks. mobbing, sterk mistrivsel i klassen, vansker med medelever eller lærere
  • begynnende rusproblemer
  • spørsmål om hvordan gjennomføre skolen med helseutfordringer
  • om du sliter i fag og har vanskeligheter med å forstå det som skal læres
  • yrkes- og studieveiledning
  • andre ting du har behov for å snakke om

Ta kontakt med oss på Teams eller besøk oss i A-bygget (ved elevtjenesten) om du vil ha en avtale. 

 

Vi er en VIP-skole

Les mer om VIP-makkerskap

 

Aktuelle lenker

Vilbli.no

Utdanning.no

Vigo.no

Opplæringskontorer

Lånekassen

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 18.10.2022 kl.08.23