Rådgivning

Avdelingsleder

Bilde av Trine Pedersen
Trine Pedersen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

trine.pedersen@vtfk.no

99325858

Rådgivere

Ruth-May Hustvedt

Rådgiver

ruthmay.hustvedt@vtfk.no

922 33 564

35 91 92 07

Roy Omsland

Rådgiver

roy.omsland@vtfk.no

993 26 809

35 91 92 08

HVA KAN VI BIDRA MED?

Vi hjelper med vanskeligheter og problemer som har betydning for skolegangen din.

Eksempler på dette kan være:

  • vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing, sterk mistrivsel i klassen, vansker med medelever eller lærere
  • personlige problemer av ulik art
  • begynnende rusproblemer
  • spørsmål om hvordan gjennomføre skolen med helseproblemer
  • at du sliter i fag og har vanskeligheter med å forstå det som skal læres
  • yrkes og studieveiledning

eller du kan komme til oss om det er andre ting du gjerne vil snakke med noen om.

I avdelingen har vi også helsesykepleier fra skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk rådgiver fra PPT, minoritetsrådgiver og Oppfølgingstjeneste (OT).

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller basisgruppen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig.

Vi er en VIP-skole.

 

VIP-makkerskap benyttes som et praktisk verktøy for å skape godt samarbeid og læringsmiljø i alle klasser.

Vi gjennomfører også skoleprogrammet VIP i alle Vg1-klasser.

Les mer om VIP-makkerskap.