+Team og fagverksted

+Team

er et ressursteam på fem lærere som skal jobbe for at flest mulig av elevene fullfører og består videregående. Teamet består av lærere med fagkompetanse i norsk, matte, engelsk og helsefag. Vi har oppfølging av enkeltelever, små grupper eller klasser, i tett samarbeid med faglærerne på Skogmo. +Team bidrar med veiledning i klasserommet, å lage opplegg som er tilpasset den enkelte elev, digital veiledning og intensivkurs.

 

Har du behov for ekstra hjelp i matte, norsk, engelsk eller helsefag? Ta kontakt med din faglærer, så setter vi opp et møte!

+Team 5.png

 

Fagverksted

Det er fagverksted med leksehjelp og andre faglige aktiviteter hver tirsdag fra kl. 12.30. Fagverkstedet er i kantina med lærerne fra +Team og flerspråklige elevveiledere. Her kan du komme for å gjøre lekser, få hjelp og veiledning eller delta på planlagte fagaktiviteter.

Fagverksted er et tilbud til alle skolens elever, og vi håper mange vil benytte seg av muligheten til hjelp til leksene, spesielt i fellesfagene matematikk, engelsk, norsk og helsefag.

 

Fagaktiviteter:

+Team arrangerer fagaktiviteter som kurs i matte og engelsk, innføring i studieteknikk og bruk av digitale verktøy. Du finner informasjon om kursene på Elevtjenestens kanal i teamet "Skolen vår", eller ved å ta kontakt med faglæreren din.

 

Hvor: I kantina

Når: Hver tirsdag fra kl. 12.30

 

Publisert: 03.10.2022 Oppdatert: 03.10.2022 kl.13.37