Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold og Telemark. Det er to ulike systemer for å søke skoleskyss:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)     Skoleskyss i Telemark (farte)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.

Har du søkt om skoleskyss med buss for skoleåret 2023/2024, og fått godkjent søknaden? Da ligger ditt vedtak med mer informasjon og evt. klagerett her.

Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.

Elektronisk søknad

Søknader om skoleskyss registreres elektronisk. Det er inntil videre ulike elektroniske systemer for Vestfold og Telemark.

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold 

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Telemark 

Du må foreløpig søke til det gamle fylket hvor du har din folkeregistrerte adresse.

Har du spørsmål om skoleskyss kan du finne mer informasjon på https://www.vkt.no/minskyss/, sende en epost til skoleskyssV@vtfk.no eller kontakte administrasjonen på skolen.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no og farte.no

Info til elever med skoleskyss

(Elever med minimum 6 km til skolen)                                                                    

Har du busskort fra tidligere år - Skal dette brukes hele tiden mens du er elev på skole. Det blir oppdatert når du får svar på vedtaket.

Det vil f.eks. bety at hadde du busskort på ungdomsskolen, så skal dette brukes også på videregående skole. Det er derfor viktig at du passer godt på busskortet. Det samme gjelder hvis du har vært elev ved en annen videregående skole. Busskortet følger eleven gjennom hele sin skolegang.

 

 DET ER VIKTIG AT DU SØKER FOR HVERT ÅR!

 1. Gå inn på
  https://www.farte.no/skoleskyss/
  og søk om skoleskyss                                                                                                                            
 2. Du får svar på søknaden i Altinn.no, eller i Digipost.                                                                      
 3. Ta med vedtaksbrevet til resepsjonen, og du vil få utdelt midlertidig skolereisekort.                    
 4. Det midlertidige reisekortet er gyldig til høstferien. Du skal innen da få tildelt/oppdatert ditt busskort som skal vare hele skolegangen din.                                                                                                                                                                                                                      
 5. Mister du det midlertidige reisekortet, får du IKKE nytt. Du må da betale for skyss frem til du får utlevert/oppdatert ditt busskort. SÅ PASS GODT PÅ KORTET DITT!! 😉

 6. Elever som reiser med Telemarksekspressen:
  Dere får ikke noe midlertidig reisebevis. Dere viser vedtaket til buss sjåføren på bussen.               

Hvis du mister ditt skolebusskort:

Gå inn på min side på Farte skyss og bestill et nytt erstatningskort.
Det koster kr 100,- å få et nytt.
Du får et midlertidig reisebevis når du har bestilt og betalt (via vipps) – du må vise frem kvitteringen til skolen for betalt erstatningskort.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13.32