Hva brukes VIS til?

VIS bidrar til å effektivisere og forbedre kvaliteten på skoleadministrasjon gjennom bruk av en felles løsning for alle skolene.

Bedre arbeidshverdag

Målet med VIS er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

I VIS har du som elev tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet
 • kontakt- og faglærere
 • anmerkninger
 • vurderinger
 • eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også registrere eller søke om:

 • fravær
 • fratrekk av fravær
 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i sidemål
 • fritak for opplæring og vurdering med karakter i kroppsøving
 • tilrettelegging ved eksamen og prøver
 • godkjenning av tidligere beståtte fag
 • få tilsendt forespørsel om ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 28.09.2021 kl.15.37