Låneregler & kontaktinformasjon

Lånetider

  • 28 dager for bøker og lydbøker (kan forlenges)
  • 60 dager for bøker/klassesett (kan forlenges)
  • 7 dager for filmer
  • 1 dag for ordbøker, headset og brettspill
  • 1 skoleår for læremidler

Gratis læremidler

Ordningen med gratis læremidler er organisert ved at skolen låner ut alle nødvendige læremidler til elevene.

  • Lærebøkene må leveres senest siste skoledag. Ved avbrutt skolegang leveres de straks elevene slutter.
  • Eleven/foresatte er erstatningsansvarlige for ikke innlevert materiale.

Les mer om gratis læremidler og erstatningskrav på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine sider her: Gratis videregående opplæring (se under Læremidler).

 

Kontakt oss på biblioteket

Hilde Vik Strømme,  hilde.vik.stromme@vtfk.no / 35 91 92 63

Sølvi Dalen,  solvi.dalen@vtfk.no / 35 91 92 33

Stian Ålgårdstad,  stian.aalgaardstad@vtfk.no

Dere kan også sende melding på Teams

Publisert: 03.03.2021 Oppdatert: 03.03.2021 kl.09.48