Elevråd 21/22

Elevrådsstyret vårt

Sindre Tofte Giske, 1 TID Styreleder 

Amalie Hansen, 1 HOH Nestleder 

Ragnar Spilling Olsen, 3 AUTA Sekretær 

 

Alliance Ingabire, 1 HOA Styremedlem 

Madeleine A. Bergmann, 2 HEFC Styremedlem  

Dia Jalal Marouf, 3 AFA Styremedlem 

Erik Kristian Riis, 2 BLKA Styremedlem 

Odd Egil Rugtvedt, 2 ELEA Styremedlem 

Simen Netteland, 1 BAF Styremedlem 

Torgeir Islann Benjaminsen, 2 RØRB Styremedlem 

 

Elverådskontakter for Skogmo vgs:

  • Ruth-May Hustvedt, rådgiver
  • Torunn E. Bruun, studieleder

 

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet kan slik være med å påvirke i skolen slik at det blir et best mulig utdanningstilbud for alle - i et godt fysisk og psykososialt miljø.

Følgende kriterier legges til grunn når elever skal velges inn i elevrådet:

  • Inkluderende og tydelig bidragsyter til et godt skole- og klassemiljø.
  • Er modig og tør å stå frem og snakke både i klassen og på elevrådsmøte
  • Har evnen til å ta opp saker på en konstruktiv og saklig måte både med klassen, lærere og skoleledelsen
  • Har gode samarbeidsevner både med medelever og de voksne på skolen
  • Er en som holder avtaler og har oversikt
  • Har evnen til å holde seg faglig ajour da noe undervisningstid går til å delta i elevrådsarbeid

 

Elevrådet på Skogmo vgs består av til sammen 62 representanter fra alle skolens klasser på hver avdeling. Elevrådet er organisert slik at hver avdeling har sitt elevråd, bestående av tillitselev + vara fra hver klasse.

Det er hver enkelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Aktuelle saker tas opp på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig. Bringes så videre inn i styret.

KLASSENS TIME: Tillitseleven i hver klasse kan når som helst be om klassens time. Denne timen kan tillitsvalgte bruke til sitt arbeid med klassen, alene eller i samarbeid med kontaktlærer. Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og kontaktlærer vet vi bidrar til å fremme elevdemokratiet og et godt klasse- og skolemiljø.

Skoleledelsen ved 2 elevrådskontakter bistår med å fastsette datoer for elevrådsmøter, årsmøte og andre aktiviteter, slik at disse aktivitetene kan bli en del av skolens helhetlige årsplan og øvrige aktiviteter.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 05.10.2021 kl.08.36