Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Morten Berg-Jensen

Rektor

morten.bergjensen@vtfk.no

93443319

35919205

Thorbjørn Avsnes

Administrativ leder

thorbjorn.avsnes@vtfk.no

48213535

35919204

Torunn E. Bruun

Studieleder

torunn.e.bruun@vtfk.no

95269910

35919211

Avdelingsledere

Berit Iversøn

Avdelingsleder helse- og oppvekst VG1

berit.iverson@vtfk.no

99619780

35919213

Tom-Erik Forberg

Avdelingsleder elektro

tom.erik.forberg@vtfk.no

91582129

35919212

Kai Roger Norborg

Avdelingsleder TIF

kai.roger.norborg@vtfk.no

91562450

35919290

Siv Dalen

Avdelingsleder helse og oppvekst VG2 / VG3

siv.johanna.dalen@vtfk.no

93216486

35917239

Runar Pedersen

Avdelingsleder bygg

runar.pedersen@vtfk.no

91513398

35919214

Ove Thorkildsen

Avdelingsleder fellesfag

ove.thorkildsen@vtfk.no

94472580

35919203