Voksenopplæring

VOKSENOPPLÆRING på Skogmo videregående skole

 

Elever med voksenrett har rett på voksenopplæring.

 

Utdanningstilbud på Skogmo vgs året 2020/2021

  • Vg1 Helse og oppvekstfag                  starter 24.08.2020
  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk              starter 01.09.2020
  • Vg2 Byggteknikk                               starter 01.09.2020
  • Vg3 Helsesekretær                            starter 24.08.2020

 

Foreløpig utdanningstilbud på Skogmo 2019/2020

  • Vg2 El-energi                                     Ferdig høst 2020
  • Vg2 kjøretøy                                      Ferdig høst 2020

 

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet. Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. Per dags dato er all undervisning på dagtid.

 

Bina Døli Mortensen er rådgiver for voksenopplæring

Hun kan bidra med blant annet:

  • Karriereveiledning.
  • Student i voksen alder, utfordringer og fordeler.
  • Rettigheter i voksenopplæring.
  • Råd om hvem du skal kontakte i forbindelse med andre saker.

 

Bina er tilgjengelig på fredager. 

Kontakt henne på tlf 93 83 09 77 eller mail bina.doli.mortensen@vtfk.no for å lage avtale om møte.

 

Har du spørsmål om inntak?

Kontakt Kjerstin Jonassen på tlf 35 91 92 70 eller mail kjerstin.s.jonassen@vtfk.no