Voksenopplæring

VOKSENOPPLÆRING på Skogmo videregående skole

 

Elever med voksenrett har rett på voksenopplæring.

 

Utdanningstilbud på Skogmo vgs året 2020/2021

  • Vg1 Helse og oppvekstfag                   startet 24.08.2020
  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk               startet 01.09.2020
  • Vg2 Byggteknikk                                startet 01.09.2020
  • Vg3 Helsesekretær                             startet 24.08.2020
  • Vg1 Teknikk og industrifag                  startet 07.01.2021

 

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet. Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. Per dags dato er all undervisning på dagtid.

Har du spørsmål om inntak?

Kontakt Kjerstin Jonassen på tlf 35 91 92 70 eller mail kjerstin.s.jonassen@vtfk.no