Voksenopplæring

Utdanningstilbud på Skogmo vgs året 2021/2022

  • Vg1 Helse og oppvekstfag                   startet 30.08.2021
  • Vg2 Helseservice                                  startet 30.08.2021
  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk              startet 30.08.2021
  • Vg1 Teknikk og industrifag                  startet 07.01.2021
  • Vg2 Kjøretøy                                          startet januar 2022

 

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet. Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. Per dags dato er all undervisning på dagtid.

Nytt tibud

Er du voksen og kvalifisert, kan du nå søke opptak til Vg2 ambulansefag ved Skogmo Videregående skole.

Ta kontakt med: Anita Kristin Nordhammer anita.nordhammer@vtfk.no                       tlf 934 96 688, eller inntakskontoret tlf 35 91 73 70

 

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner:

Jan Auensen på tlf 408 74 768 eller på mail jan.auensen@vtfk.no

Kjerstin Jonassen på tlf 35 91 92 70 eller mail kjerstin.s.jonassen@vtfk.no

Berit Iversøn på tlf 996 19 780 eller mail berit.iverson@vtfk.no