SMI-skolen, skolen for sosiale og medisinske institusjoner

I fokus

Skolestart

Elever og foresatte ønskes en riktig god jul.

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til skolestart (videregående) tirsdag 03. januar.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

17/08 Skolestart
10/10 Høstferie uke 41
22/12 Siste skoledag før jul
03/01 Første skoledag etter nyttår
20/02 Vinterferie uke 8
03/04 Påskeferie
16/06 Siste skoledag