SMI-skolen, skolen for sosiale og medisinske institusjoner

I fokus

Endret tiltaksnivå i grunnskoler og videregående skoler

For SMI-skolen gjelder følgende pr. 20. januar:        Avd.Melsom – rødt tiltaksnivå t.o.m. 22. januar. Avventer ny info fra Sandefjord kommune.            Avd. Barnevern – gult tiltaksnivå f.o.m 20. januar.  Avd. helse Skien – gult tiltaksnivå i grunnskolen f.o.m. 20. januar, rødt tiltaksnivå i videregående t.o.m. 22.januar.  Avd. helse Tønsberg – gult tiltaksnivå i grunnskolen og i videregående skole.

SMI-skolen utvider

I forbindelse med at Vestfold og Telemark fylkeskommune ble slått sammen fra 01.01.2020, har SMI-skolen utvidet sitt oppdrag. Fra og med 01.08.2020 har skolen omorganisert og etablert to nye avdelinger i Skien med 11 nye medarbeidere. Skolen har dermed fire avdelinger: Melsom videregående,  helse Tønsberg, helse Skien og barnevern.

Smittevern i videregående skole

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Kalender

17/08 Skolestart
05/10 Høstferie uke 41
18/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8