SMI-skolen, skolen for sosiale og medisinske institusjoner

I fokus

Skolestart

Smittesituasjonen 15.02.2021

Regjeringen har opphevet påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift etter Covid-19 forskriften. Det betyr en mer normal skolehverdag. Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Vinterferie

Vinterferie i uken 21-25. februar 2022. Uke 8

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

17/08 Skolestart
05/10 Høstferie uke 41
18/12 Siste skoledag før jul
04/01 Første skoledag etter nyttår
22/02 Vinterferie uke 8