Elevundersøkelsen


Publisert:

05.04.2018

Oppdatert:

18.02.2021 kl.15.14

Skolens miljøutvalg drøftet elevundersøkelsen

Det har vært møte i SMU 4. april hvor elevundersøkelsen 2017 er presentert og drøftet. I SMU sitter elevrådet, lærere, representant fra utdanningsavdelingen i VFK og rektor.