Elevundersøkelsen


Publisert:

05.04.2018

Oppdatert:

22.09.2020 kl.14.16

Skolens miljøutvalg drøftet elevundersøkelsen

Det har vært møte i SMU 4. april hvor elevundersøkelsen 2017 er presentert og drøftet. I SMU sitter elevrådet, lærere, representant fra utdanningsavdelingen i VFK og rektor.