Ordensreglement


Publisert:

16.08.2019

Oppdatert:

26.05.2020

Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler.

Forskrift om  ordensreglement for elever i  videregående  skoler

Fastsatt med hjemmel i Opplæringsloven § 9 A-10.  Vedtatt etter fullmakt av direktøren for opplæring og  folkehelse, 27.06.2019

Klikk for å lese.