Mulighet til å annullere eksamen

Elever på skolebenken
Illustrasjonsfoto Foto: Paal-André Schwital

Publisert:

01.06.2023

Oppdatert:

01.06.2023 kl.09.17

Elever som tok eksamen 22. mai får mulighet til å søke om annullering og dispensasjon. Les hvordan her.

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Berørte elevene som ønsker det, søker ved å registrere seg i dette skjemaet innen 7. juni: 

Søk om annullering og dispensasjon - eleveksamen 22. mai

Det er fylkeskommunen som søker gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som er berørt og som har registrert sin søknad i skjemaet. 

Merk at det er kandidater som ikke omfattes av denne ordningen. Les på Udir.no om du oppfyller vilkårene for å søke.

Hva betyr annullering og dispensasjon?

Annullering og dispensasjon betyr at du som elev får skrevet ut gyldig vitnemål uten eksamen som ble gjennomført mandag 22. mai (dersom du ellers oppfyller kravene til vitnemål).

Hva gjør jeg hvis jeg vil beholde eksamenskarakteren selv om jeg har søkt?

Sensuren går som planlagt. Det betyr at du både vil ha et dispensasjonsvedtak og en eksamenskarakter.
Hvis du etter å ha sett eksamensresultatet ønsker å ha eksamenskarakteren på vitnemålet likevel, må du registrere deg i dette skjemaet innen 25. juni kl. 23:59:

Registrer ønske om å beholde eksamensresultat  

Når er frist for å søke?

Søknadsfrist for elever er 7. juni kl. 23:59.

Hvor kan jeg lese mer om dette?

Udir.no kan du lese den fullstendige informasjonsteksten om annullering og dispensasjon for elever i forbindelse med problemene i oppstarten av eksamen 22. mai.

Skjemaet gjelder ikke eksamen 19. mai

De som opplevde formelle feil under skriftlig eksamen 19. mai, skal ikke benytte det digitale skjemaet. Elever som ble berørt denne dagen må ta kontakt med skolen sin for informasjon om hvordan søknaden skal utformes og sendes til Utdanningsdirektoratet.