Helse- og barnevernsinstitusjoner

For barn og unge som har et opphold på Sykehuset i Vestfold (SiV) og Sykehuset Telemark eller er plassert i en barneverninstitusjon i Vestfold og Telemark, har Vestfold og Telemark fylkeskommune ansvaret for at rettighetene til opplæring blir ivaretatt. Dette omfatter retten til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp (barnehage).

Jfr  Opplæringsloven § 2-1

Jfr Opplæringsloven § 13-3a, § 5-7 og §13-2.

Barn og unge som dette gjelder, og som av ulike årsaker ikke kan fortsette på sin hjemmeskole, eller nærskolen til institusjonen, kan melde behov for opplæring i Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen). Dette gjør institusjonen i samarbeid med foresatte og/eller eleven selv. Fylkeskommunen har utarbeidet egen prosedyre for dette, se Inntak.