Kontakt oss

SMI-skolen, Opplæring barn, ungdom og voksne i helse og barnevernsinstitusjoner

Helse Tønsberg

Elfrid S. Sivertsen

Studierektor avdeling helse Tønsberg

elfrid.sivertsen@vtfk.no

959 91 175

47 89 40 00

Gunn Merete Viken

Lærer - Helse Tønsberg

.@vtfk.no

.

47 89 40 00

Erik Sørensen

Lærer - Helse Tønsberg

erik.sorensen@vtfk.no

414 02 989

47 89 40 00

Helen Vickery Jarnæs

Lærer - Helse Tønsberg

helen.vickery.jarnes@vtfk.no

93010682

47 89 40 00

Ida Marie L. Hallesby

Lærer - Helse Tønsberg

ida.hallesby@vtfk.no

916 29 387

47 89 40 00

Lise Mirja Øieren

Lærer - Helse Tønsberg

.@vtfk.no

.

47 89 40 00

Anita Haaberg

Lærer - Helse Tønsberg

anita.haaberg@vtfk.no

481 54 597

47 89 40 00

Elisabeth Hvidsten-Smith

Lærer - Helse Tønsberg

e.hvidstensmith@vtfk.no

907 93 499

47 89 40 00

Eva-Lotta Martinussen

Lærer - Helse Tønsberg

evalotta.martinussen@vtfk.no

908 34 039

47 89 40 00

Hilde Moe

Lærer - Helse Tønsberg

hilde.moe@vtfk.no

906 33 642

47 89 40 00

Mona Opstad Bødtker-Næss

Lærer - Helse Tønsberg

93226082

monda.bodtkerness@vtfk.no

47 89 40 00

Andreas Solheim

Lærer - Helse Tønsberg

andreas.solheim@vtfk.no

934 79 547

47 89 40 00

Katrine Aanonsen

Lærer - Helse Tønsberg

katrine.aanonsen@vtfk.no

916 94 409

47 89 40 00

Helse Skien

Anne S. Kallåk

Avdelingsleder helse Skien

anne.sletteveit.kallak@vtfk.no

924 48 910

47 89 40 00

Bina Svanhild Døli

Lærer - Helse Skien

bina.svanhild.doli@vtfk.no

992 78 331

47 89 40 00

Kari Grana

Lærer - Helse Skien

kari.grana@vtfk.no

926 66 370

47 89 40 00

Mari Hole Haatveit

Lærer - Helse Skien

.

920 977 07

47 89 40 00

Eli Johanne Fester Sunde

Lærer - Helse Skien

eli.johanne.fester.sunde@vtfk.no

916 49 452

47 89 40 00

Katharina Maria Larsen Frigaard

Lærer - Helse Skien

katharina.maria.larsen.frigaard@vtfk.no

922 38 781

47 89 40 00

Per Are Johannessen

Lærer - Helse Skien

per.are.johannessen@vtfk.no

990 30 668

47 89 40 00

Kristin Anette Hugstmyr

Lærer - Helse Skien

kristin.anette.hugstmyr@vtfk.no

452 22 093

47 89 40 00

Jon Brettvik-Haarr

Lærer - Helse Skien

.

951 23 270

47 89 40 00

Barnevern

Jane Tove Gravklev

Avdelingsleder barnevern

jane.tove.gravklev@vtfk.no

915 97 964

47 89 40 00

Hege Ø. Ødegård

Lærer - Barnevern

anne.hege.ovrom.odegard@vtfk.no

47 89 40 00

Solrun Antonsen

Lærer - Barnevern

solrun.antonsen@vtfk.no

47 89 40 00

Vera Strand Sandnes

Lærer - Barnevern

vera.sandnes@vtfk.no

47 89 40 00

Bjørn Ove Hustad

Lærer -Barnevern

bjorn.ove.hustad@vtfk.no

47 89 40 00

Linn Flægstad

Lærer - Barnevern

linn.flegstad@vtfk.no

47 89 40 00

Torleif Verpe

Lærer - Barnevern

torleif.verpe@vtfk.no

47 89 40 00

Lars Tormodsgard

Lærer - Barnevern

lars.tormodsgard@vtfk.no

47 89 40 00

Jan-Erik Winther

Lærer - Barnevern

jan-erik.winther@vtfk.no

.

47 89 40 00