Barnevern - ungdom bosatt i barneverninstitusjoner

Ungdom som bor i en barneverninstitusjon i Vestfold og Telemark fylkeskommune, enten i regi av Bufetat eller i private institusjoner, kan få opplæring i SMI-skolen.

Skoletilbud barnevern grunnskole

Undervisningstilbudet er for ungdom på hovedsakelig 8. – 10. trinn, som av ulike årsaker ikke kan fortsette opplæringen på sin hjemmeskole eller på institusjonens nærskole.

Opplæring ved SMI-skolen regnes som spesialundervisning, og det tilbys opplæring etter trinnets fag- og timetallsfordeling. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) utarbeider en sakkyndig vurdering, og lærer utarbeider deretter en Individuell Opplæringsplan (IOP) for hver enkelt elev.

På SMI-skolen tilpasses opplæringen med praktisk og teoretisk tilnærming til lærestoffet, og vi samarbeider tett med elev, foresatt/institusjon og PPT.

Skolen skal være et godt sted å være – hvor alle kan lære!

Vi består av to team, et på Melsom og et i Skien.

«Melsom» holder til på Melsom (Melsomvikveien 182, ved Melsom videregående skole). Her jobber tre pedagoger og en miljøarbeider.

 

«Leirvollen» holder til på Nenset i Skien, Leirvollen 25. Her jobber tre pedagoger.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elev/foresatt og elevens hjemkommune.

Vi får elever fra følgende institusjoner i fylket:

Bufetat

  • Vestfold og Buskerud ungdomssenter akutt, Barkåker
  • Telemark og Vestfold ungdomshjem, avd. Larønningen/Skien og avd. Kjørbekk/Skien
  • Telemark ungdomssenter akutt, Klokkerhuset/Skien
  • Thorøya, Sandefjord
  • Skjerfheimkollektivet, Lardal
  • TFCO

Privat

  • Stiftelsen Klokkergården, Stokkekollektivet, Stokke
  • Human Care, avd. Humana barnevern
  • Stendi - avd. barnevern, bofellesskap Grenland
  • Cura kompetanse – avd. bofellesskap Porsgrunn

 

Skolen er åpen alle dager og følger fylkets skolerute.

For foresatte

Under utvikling

 

Praktisk informasjon

Ordensreglement

Permisjonsreglement

Søknad om sletting av fravær

Helsesykepleier

 

 

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 28.06.2022 kl.10.55