Barnevern

Ungdom som bor i en barneverninstitusjon i Vestfold og Telemark fylkeskommune, enten i regi av Bufetat eller i private institusjoner, kan få opplæring i SMI-skolen.

Dette gjelder de ungdommene som av ulike årsaker ikke kan fortsette opplæringen på sin hjemmeskole, eller på nærskolen til institusjonen. Barn og unge som bor i barneverninstitusjoner beholder sine rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter mens de er i institusjonen. Elevene får opplæring etter trinnets fag og timetallsfordeling. 

Vi gir tilpasset opplæring og skoledagens innhold og omfang planlegges og tilrettelegges i samarbeid med eleven selv, foresatte, institusjonen og etter en sakkyndig vurdering fra Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste.

Vi får elever fra følgende institusjoner i fylket:

Bufetat

  • Vestfold og Buskerud ungdomssenter akutt, Barkåker
  • Thorøya, Sandefjord
  • Skjerfheimkollektivet, Lardal

Privat

  • Stiftelsen Klokkergården, Stokkekollektivet, Stokke
  • Human Care, Humana barnevern, avdeling Kilengt. 1, Tønsberg
  • Human Care, Humana barnevern, avdeling Idrettsveien 21
  • Human Care, Humana barnevern, avdeling Vivestad

Vi holder til i to lokasjoner Melsomvikveien 182, Melsomvik, ved Melsom videregående skole og Lerivollen 25 i Skien.

Skolen holder stengt i skolens ferier, blant annet uke 41 og uke 8, se skoleruta for Vestfold.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemkommune.

Se info om Inntak.

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 01.07.2020