BUPA ungdom Sykehuset i Vestfold

SMI-skolen gir opplæring til elever innlagt ved BUPA, døgn ungdom. Dette gjelder for ungdom på både grunnskole- og videregående nivå.

Opplæringens innhold og omfang er tilpasset den enkelte elev og skoledagen planlegges i samarbeid med eleven selv, behandler og foresatte. SMI-skolen samarbeider tett med elevens hjemmeskole underveis og ved tilbakeføring.

Ved opphold lenger enn 4 uker samarbeider SMI-skolen med Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste i fylket som skriver en sakkyndig vurdering.

Skolen er åpen hver dag fra 08.30 – 13.45. Vi holder til i egne skolelokaler i Adlers gate 37/39 i Tønsberg. Opplæringen foregår ofte en til en eller i liten gruppe.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemmeskole.

Se info om Inntak

Se brosjyre 

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 04.07.2023 kl.14.09