Skolestua Sykehuset i Vestfold

For elever som over en viss tid, eller som i perioder er innlagt på Barne- og ungdomssenteret på sykehuset i Vestfold, gir SMI-skolen et undervisningstilbud til elever fra første trinn i grunnskolen og opp til 16 år.

Undervisningen foregår for det meste på eget skolerom, «Skolestua», men av og til også på rommet der eleven er innlagt.

«Skolestua» befinner seg på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. Og vi er åpne hver dag fra 09.15 – 13.00.

Vi samarbeider med foresatte og med elevens hjemmeskole. Undervisningens innhold og omfang tilpasses elevens faglige nivå og helsetilstand. Denne tilpasningen gjøres i samarbeid med det medisinske personalet.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemmeskole.

Se info om Inntak.

Se brosjyre.

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 03.09.2020