Skolestua Sykehuset Telemark

Når du er pasient ved barnavdelingen - Seksjon for barne- og ungdomsmedisin - eller i andre avdelinger på sykehuset, har du rett til å få et skoletilbud. Du kan komme til Skolestua, eller lærer kan komme til rommet ditt.

Det er fint om du tar med skolebøker og ukeplan. 

Tilbudet gjelder elever i grunnskole og videregående skole, samt førskolebarn med spesielle behov som kommer inn under opplæringsloven § 5-7.

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 01.07.2020