UPS - Ungdomspsykiatrisk senter Sykehuset Telemark/Tyrili

Ungdomspsykiatrisk senter/Tyrili stiftelsen

SMI-skolen gir opplæring til elever innlagt ved UPS. Dette gjelder for ungdom på både grunnskole- og videregående nivå. I tillegg kan beboere ved Tyrilistifelsen med ungdomsrett få opplæring av SMI-skolen ved behov.

Opplæringens innhold og omfang ved UPS er tilpasset den enkelte elev og skoledagen planlegges i samarbeid med eleven selv, behandler og foresatte. SMI-skolen samarbeider tett med elevens hjemmeskole underveis og ved tilbakeføring.

Ved opphold lenger enn 4 uker samarbeider SMI-skolen med Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste i fylket som skriver en sakkyndig vurdering.

Skolen er åpen hver dag fra 0900.  Vi holder til i egne skolelokaler i Bygg 5 på sykehusets område. Opplæringen foregår ofte en til en eller i liten gruppe.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemmeskole.

Se brosjyre

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 31.08.2021 kl.10.57