Om skolen

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) ivaretar Vestfold og Telemark fylkeskommunes ansvar for å gi undervisning til barn og unge innlagt i helseinstitusjon eller bosatt i barneverninstitusjon. I tillegg er skolen alternativ opplæringsarena for videregående skoler i fylket.

SMI-skolen, avdeling Melsom er læringsarena for elever tilknyttet fylkes videregående skoler, men som av varierende årsaker har behov for en alternativ opplæringsarena over en periode på grunn av psykisk strev.

Skolen gir opplæring ved flere helseinstitusjoner og lokasjoner i regionen, bla. Melsomvik, Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) og Sykehuset i Vestfold (Kysthospitalet i Stavern), Sykehuset Telemark (Skien), Tyrilistiftelen (Skien) og Leirvollen (Skien).  Skolen gir et tilpasset og spesialpedagogisk tilbud til alle sine elever.

 

 

Skolens ansatte

Skolen har 53 ansatte fordelt på 43 pedagoger, 1 miljøarbeider og 3 administrative/drifts ansatte, samt en ledergruppe på 6 personer.