Videregående opplæring

SMI-skolen i Melsomvik er en alternativ opplæringsarena for elever i den videregående skolen i Vestfold. Skolen gir et tilrettelagt og spesialpedagogisk tilbud til elevene.