Inntak

SMI-skolen er alternativ opplæringsarena for de videregående skolene i Vestfold og Telemark.

Alle elever må søke seg inn til en av de ordinære videregående skolene i Vestfold og Telemark. Det er i samarbeid med denne skolen (hjemkolen), Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og seksjon Pedagogisk støtte og utvikling man vurderer behovet for alternativ opplæringsarena.  Det er hjemskolen som bistår eleven med å søke til alternativ opplæringsarena. Når søknaden er ferdigbehandlet tar hjemskolen inititiv til et skolemøte med SMI-skolen. I dette skolemøte deltar elev, foresatte, PPT, hjemskole og SMI-skolen. Her planlegges videre løp og hvilke tilrettelegginger eleven trenger.  

 

 

Publisert: 08.02.2018 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13.46