Elev ved videregående avdeling Melsom

Som elev ved videregående på SMI-skolen vil du få tilrettelagt undervisning tilpasset deg og i tråd med anbefaling fra Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste og morskolens rådgiver.

Du får en kontaktlærer som blir din faste kontakt i skolehverdagen. Du følger alle kompetanse/ læringsmål i de fag du har valgt å ta på SMI-skolen. Karakterutskrift  og vitnemål blir sendt deg fra din morskole. 3 dager i uken har vi satt av 45 min til ekstra kurs og aktiviteter utfra hva elevene ønsker seg; eks yoga, gaming, bildegruppe, studieøkt, sløyd, matkurs, kortspill mm. Skolen tilbyr School Resilience Program (SRP) for å styrke identitet, motstandskraft og livsmestring. Dette kan du trene på i kurset "Verktøykassa".

Kantine

Skolen har en egen liten elevkantine til spising og andre aktiviteter. Alle elever får tilbud om frokost på morgenen fra kl. 08.15 til 08.35. Lunsj serveres fra kl. 11.05 til 11.35. En gang i uken er det varm lunsj. Alle måltider er gratis.

Skyss

 

Husk busskortet!

Har du krav på skoleskyss?

I så fall må du søke om skolekort hos Vestfold kollektivtrafikk. Elever i VG2 og VG3 får fornyet kortene de brukte i fjor. Også elever i VG1 kan fortsette å bruke kortene de brukte på ungdomsskolen, men alle må søke her

Dersom kortet er mistet eller kastet i løpet av sommerferien, er det veldig viktig at dere melder fra til skolen så fort som mulig.

Trenger du spesialskyss?

Trenger du spesialskyss, dvs. taxi, må du søke spesielt om det og det må foreligge legeerklæring som begrunner behovet. Skjema får du på SMI-skolen, eller det kan lastes ned her. SMI-skolens konsulent hjelper deg med utfylling av skjema.

Eksamen

Informasjon om eksamen og retningslinjer i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her.

Eksamensdatoer finner du her.

Du blir trukket ut til eksamen via morskolen, men gjennomfører på SMI-skolen. Har du spørsmål om eksamen, kan du ta kontakt med skolens eksamensansvarlige:

 Du kan også kontakte Eksamenskontoret i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Eksamenskontoret, Tønsberg

eksamenskontoret@vtfk.no

359 17 010

35 91 70 00

Telefon: 33 34 42 05
Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.30-11.00
Besøksadresse: Sven Foyns gt. 9, 3126 Tønsberg
Postadresse: Eksamenskontoret, Pb. 2163, 3103 Tønsberg

Send e-post

Studiedag

Elever får en studiedag før hver eksamen. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Når elever tar fag som privatist gis det en studiedag for hver eksamensperiode (vår, høst) for eksamen uten forberedelsesdag. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg. Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til rektor.

NB! Husk dokumentasjon på eksamensoppmeldingen (utskrift fra privatistweb).

Privatist

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget. Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Eventuelle tidligere standpunkt- og eksamenskarakter i faget faller bort når privatister får eksamenskarakteren ført på vitnemålet.

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev erstatte et fag med et annet fag.

I språkfag må privatister ta eksamen både i muntlig og i skriftlig. Dette gjelder i språkfag der elever får en standpunktkarakter. I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, en for skriftlig og en for muntlig, kan privatisten velge å gå opp i en av delene.

Privatister må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i biologi 2, fysikk 2, geofag 2, informasjonsteknologi 2, kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2.

Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen. Eksamensavgiften for privatisteksamen vil dessverre ikke bli refundert.

Oppmeldingsperioder:

Oppmelding til privatisteksamen gjør du i Privatistportalen. Privatistportalen er åpen for oppmelding:

  • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.59)
  • For våreksamen: 15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.59)

For at din oppmelding skal være gyldig må du melde deg opp til eksamen og betale direkte i betalingsløsningen i Privatistportalen.

Det er ikke mulig å melde seg til eksamen etter fristen!

Man betaler en eksamensavgift per fag. Prisen i 2023 er 1 251 kroner per fag man tar for første gang. Hvis du vil ta opp fag fordi du vil forbedre karakteren din, koster det 2 503 kroner per fag.

Mer informasjon om privatisteksamen finner du på eksamenskontorets hjemmeside.

Du kan lese mer om privatisteksamen her

 

Vurdering

Vurderingstandard for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vurderingsforskriften §3-1, Rett til vurdering

Vurderingsforskriften 3-3, Grunnlaget for vurdering i fag

Vurderingsforskriften 3-7¸Varsling.

Læremidler

Alle elever som går videregående skole har rett til gratis læremidler.

Utlevering av bøker skjer i løpet av første uka etter skolestart om høsten. Lenke til kontrakt ligger nederst på denne siden. Kontrakten skal skrives ut, signeres og leveres når bøkene hentes ut. Følg også med på skolens skjermer!

Det er viktig at du har med deg undertegnet kontrakt når du skal låne bøker

OBS: Dersom du slutter eller bytter skole i løpet av året skal du levere inn bøkene du har lånt på skolen du forlater. Du får låne bøker på den skolen du eventuelt bytter til.

Hvis du bytter fag i løpet av året, henvend deg til Biblioteket for å bytte/levere inn bøker.

Innlevering av alle bøker skjer innen siste skoledag før sommerferien. Siste skoledag er frist for innlevering. Husk at alle bøkene skal leveres inn før sommerferie. Dette gjelder selv om du skal bruke bøkene gjennom hele skoleløpet. Hvis du har mistet bøker eller bøker er blitt ødelagt i løpet av året får du regning på disse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune i løpet av sommeren. Hvis du skal ta opp igjen en eller flere eksamener kan du låne bøker første gang du skal opp til eksamen men ikke til senere eksamener.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune om gratis læremidler.

Elevrådet

Skolen har et eget elevråd som representerer elevene ved skolen i saker vedrørende skolemiljøet.

Kontaktlærere elevråd:

Ola Kåre Risa

Lærer videregående

olakaare.risa@vtfk.no

920 54 650

47 89 40 00

Katrine Rønningen

Lærer/rådgiver Lærer videregående

katrine.ronningen@vtfk.no

958 11 184

47 89 40 00

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Seksjon for oppfølgingstjenesten..

Se mer informasjon og kontaktinfo til Elev-, lærling- og mobbeombudet.

DKS

Vi er med i Den Kulturelle Skolesekken, og velger oss 4 – 5 produksjoner årlig.

Her

 

Praktisk informasjon, ordensreglementet, regler og rettigheter

Her finner du nyttig informasjon om skoleruta og lignende.

Her finner du også ordensreglementet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Praktisk informasjon, regler og rettigheter (vtfk.no)

 

Stipend fra lånekassen

Alle elever kan få utstyrsstipend, noen får borteboerstipend, og noen får inntektsavhengig stipend. Er du over 18 år og borteboer, kan du også låne penger av oss til videregående opplæring.

Les mer om hvilke stipend og lån du kan få på lanekassen.no.

Alle elever kan få utstyrsstipend:  er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener eller hvor stor formue de har, men du må søke om det.

Borteboere kan få borteboerstipend: hvis du må bo borte mens du tar videregående, kan du få borteboerstipend. Inntektsavhengig stipend til elever fra familier med svak økonomi Har familien din særlig svak økonomi, kan du få inntektsavhengig stipend.

Du kan også ha rett til

  • lån til skolepenger
  • reisestipend
  • barnestipend og tilleggslån hvis du har barn
  • lån hvis du er 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater: får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre typer stipend.

Slik søker du: søk om stipend via vigo.no når du takker ja til skoleplassen, eller på lanekassen.no. Du bruker søknaden for videregående opplæring. Du får svar på søknaden på Dine sider.

 

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 15.03.2023 kl.10.31