Elev ved videregående

Som elev ved videregående på SMI-skolen vil du få tilrettelagt undervisning tilpasset deg og i tråd med anbefaling fra Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste og morskolens rådgiver.

Du får en kontaktlærer som blir din faste kontakt i skolehverdagen. Du følger alle kompetanse/ læringsmål i de fag du har valgt å ta på SMI-skolen. Karakterutskrift  og vitnemål blir sendt deg fra din morskole. 3 dager i uken har vi satt av 45 min til ekstra kurs og aktiviteter utfra hva elevene ønsker seg; eks yoga, gaming, bildegruppe, studieøkt, sløyd, matkurs, kortspill mm. Vi har også SMART gruppe hvor man kurses i verktøy for psykisk helse.

Kantine

Skolen har en egen liten elevkantine til spising og andre aktiviteter. Alle elever får tilbud om frokost på morgenen fra kl. 08.15 til 08.35. Lunsj serveres fra kl. 11.05 til 11.35. En gang i uken er det varm lunsj. Alle måltider er gratis.

Skyss

 

Husk busskortet!

Har du krav på skoleskyss?

I så fall må du søke om skolekort hos Vestfold kollektivtrafikk. Elever i VG2 og VG3 får fornyet kortene de brukte i fjor. Også elever i VG1 kan fortsette å bruke kortene de brukte på ungdomsskolen, men alle må søke her

Dersom kortet er mistet eller kastet i løpet av sommerferien, er det veldig viktig at dere melder fra til skolen så fort som mulig.

Trenger du spesialskyss?

Trenger du spesialskyss, dvs. taxi, må du søke spesielt om det og det må foreligge legeerklæring som begrunner behovet. Skjema får du på SMI-skolen, eller det kan lastes ned her. SMI-skolens konsulent hjelper deg med utfylling av skjema.

Eksamen

Informasjon om eksamen i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her.

Eksamensdatoer finner du her.

Du blir trukket ut til eksamen via morskolen, men gjennomfører på SMI-skolen. Har du spørsmål om eksamen, kan du ta kontakt med skolens eksamensansvarlige:

 Du kan også kontakte Eksamenskontoret i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Eksamenskontoret, Tønsberg

mail_outlineeksamenskontoret@vtfk.no

smartphone359 17 010

call35 91 70 00

Telefon: 33 34 42 05
Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.30-11.00
Besøksadresse: Sven Foyns gt. 9, 3126 Tønsberg
Postadresse: Eksamenskontoret, Pb. 2163, 3103 Tønsberg

Send e-post

Studiedag

Elever får en studiedag før hver eksamen. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Når elever tar fag som privatist gis det en studiedag for hver eksamensperiode (vår, høst) for eksamen uten forberedelsesdag. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg. Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til rektor.

NB! Husk dokumentasjon på eksamensoppmeldingen (utskrift fra privatistweb).

Privatist

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget. Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Eventuelle tidligere standpunkt- og eksamenskarakter i faget faller bort når privatister får eksamenskarakteren ført på vitnemålet.

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev erstatte et fag med et annet fag.

I språkfag må privatister ta eksamen både i muntlig og i skriftlig. Dette gjelder i språkfag der elever får en standpunktkarakter. I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, en for skriftlig og en for muntlig, kan privatisten velge å gå opp i en av delene.

Privatister må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i biologi 2, fysikk 2, geofag 2, informasjonsteknologi 2, kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2.

Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen. Eksamensavgiften for privatisteksamen vil dessverre ikke bli refundert.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via internett på adressen:

https://www.privatistweb.no

Oppmeldingsperioder:
8. januar til 1. februar for våren
1. til 15. september for høsten

Det er ikke mulig å melde seg til eksamen etter fristen!

Eksamensavgift 2020: 1.150,- for nye/ikke bestått fag. 2.302,- for fag hvor du har karakter fra før.

Mer informasjon om privatisteksamen finner du på eksamenskontorets hjemmeside.

Du kan lese mer om privatisteksamen her

Se tips og råd om eksamen på Nasjonal digital læringsarena

Vurdering

Vurderingstandard for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vurderingsforskriften §3-1, Rett til vurdering

Vurderingsforskriften 3-3, Grunnlaget for vurdering i fag

Vurderingsforskriften 3-7¸Varsling.

Læremidler

Alle elever som går videregående skole har rett til gratis læremidler.

Utlevering av bøker skjer i løpet av første uka etter skolestart om høsten. Lenke til kontrakt ligger nederst på denne siden. Kontrakten skal skrives ut, signeres og leveres når bøkene hentes ut. Følg også med på skolens skjermer!

Det er viktig at du har med deg undertegnet kontrakt når du skal låne bøker

OBS: Dersom du slutter eller bytter skole i løpet av året skal du levere inn bøkene du har lånt på skolen du forlater. Du får låne bøker på den skolen du eventuelt bytter til.

Hvis du bytter fag i løpet av året, henvend deg til Biblioteket for å bytte/levere inn bøker.

Innlevering av alle bøker skjer innen siste skoledag før sommerferien. Siste skoledag er frist for innlevering. Husk at alle bøkene skal leveres inn før sommerferie. Dette gjelder selv om du skal bruke bøkene gjennom hele skoleløpet. Hvis du har mistet bøker eller bøker er blitt ødelagt i løpet av året får du regning på disse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune i løpet av sommeren. Hvis du skal ta opp igjen en eller flere eksamener kan du låne bøker første gang du skal opp til eksamen men ikke til senere eksamener.

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkeskommune om gratis læremidler.

Kontrakt gratis læremidler

Elevrådet

Skolen har et eget elevråd som representerer elevene ved skolen i saker vedrørende skolemiljøet.

Kontaktlærere elevråd:

Ola Kåre Risa

Lærer

mail_outlineolakaare.risa@vtfk.no

smartphone920 54 650

call47 89 40 00

Katrine Rønningen

Lærer/rådgiver

mail_outlinekatrine.ronningen@vtfk.no

smartphone958 11 184

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Seksjon for oppfølgingstjenesten..

Se mer informasjon og kontaktinfo til Elev-, lærling- og mobbeombudet.

DKS

Vi er med i Den Kulturelle Skolesekken, og velger oss 4 – 5 produksjoner årlig.

Her finner du programmet for SMI-skolen.

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 03.09.2020