Thor Heyerdahl videregående skole

Informasjon om eksamen

Utdanningsdirektoratet åpner nå for mulighet for å få eksamen i norsk hovedmål annullert. Se mer informasjon på deres nettside. Fylkeskommunen venter på svar fra utdanningsdirektoratet om det vil bli mulig å klage på formelle feil etter at karakteren er offentliggjort.

Fredag 16. juni er det avslutningssermoni for avgangselever i Bølgen kulturhus

kl. 17.00 3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3PBA, 3 PBB                    kl. 19.00 3IDA, 3IDB, 3MDA, 3MEA, AHT Hverdagsliv

Kalender