Thor Heyerdahl videregående skole

I fokus

Skole-hjem samarbeid

Registrer kontaktinformasjon til elever og foresatte/pårørende. Se hvordan du får innsyn i elevenes terminkarakterer og fravær. Les om skolemiljø og se skoleruta.

Kalender