Informasjon om elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no.

På Thor Heyerdahl vgs. gjennomfører vi undersøkelsen i uke 47-49. Du finner mer informasjon her:

Elevundersøkelsen_infoskriv til alle elever

Informasjon til foresatte om elevundersøkelsen

Publisert: 21.10.2020 Oppdatert: 11.12.2020 kl.10.27