Koronapandemien - dette gjelder nå

Regjerningen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

At regjerningen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret, vil si at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Elever som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra foresatte. 

Pandemien er ikke over, som vi vet er det smittetilfeller over hele landet. Myndighetene innfører ikke nasjonale tiltak, men kommuner med utbrudd må innføre tiltak. Dette er ikke aktuelt for Larvik kommune nå.

Generelle råd

Dette gjelder alle og over hele landet (hentet fra FHI, Smittevernråd for befolkningen):

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.
  • Det er gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand, og også i andre situasjoner på offentlig sted der det er mye folk og det er vanskelig å holde avstand. Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

 

  • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 
  • Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid. Les mer om råd til ingdommer med nyoppståtte luftveissymptomer.  
  • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.
  • Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.
  • Alle over 16 år er oppfordret til å laste ned appen Smittestopp. Dersom du er smittet, og du har lastet ned appen, er det viktig at du husker å melde deg smittet i appen.
  • Informasjon om hvilke råd og regler som gjelder dersom man er nærkontakt finnes i artikkelen Nærkontakter og smittekarantene.
  • Det finnes egne råd og regler som gjelder ved mistenkt smitte med omikronvarianten. Dette er samlet i et eget avsnitt i artikkelen om TISK.

Publisert: 04.11.2021 Oppdatert: 06.12.2021 kl.17.01