Koronapandemien - dette gjelder nå

Regjerningen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

At regjerningen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret, vil si at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Elever som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra foresatte. 

Pandemien er ikke over, som vi vet er det smittetilfeller over hele landet. Myndighetene innfører ikke nasjonale tiltak, men kommuner med utbrudd må innføre tiltak. Dette er ikke aktuelt for Larvik kommune nå.

Generelle råd

Dette gjelder alle og over hele landet (hentet fra FHI, Smittevernråd for befolkningen):

  • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 
  • Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid. 
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. 
  • Dersom man får påvist covid-19, må man isolere seg, som tidligere. Pålegg om isolasjon håndteres av kommunal helsetjeneste.

Det er ikke lenger plikt til karantene for nærkontakter av en som er smittet, men nærkontakter i skole bør teste seg. Testing er frivillig.

Publisert: 04.11.2021 Oppdatert: 04.11.2021 kl.21.14