Elevskjemaer

Digitale skjemaer til bruk ved opplæring og eksamen: 

Søknad fritak for fag/vurdering/opplæring

Med dette skjemaet kan du klage på: 

 • vurdering med karakter i kroppsøving
 • opplæring i kroppsøving
 • vurdering med karakter i skriftlig sidemål
 • opplæring i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål
 • tidligere beståtte fag

 

Søknad tilrettelegging - eksamen og fag-/svenne-/kompetanseprøve

Elever, privatister, lærlinger og lærekandidater med behov for særskild tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. 

Klage - vurdering/manglende vurdering 

Med dette skjemaet kan du klage på: 

 • klage på standpunktkarakterer
 • klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter
 • karakter for orden og adferd
 • formelle feil ved gjennomføring av eksamen
 • karakter ved praktisk eksamen med sensur i etterkant
 • karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøve
 • realkompetansevurdering

Søknad om opplæring og eksamen i norsk for språklige minoriteter

Elever i videregående opplæring kan søke hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet.

 

Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, eller var syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dette gjelder kun eksamen påfølgende høst.

Søknad om å bli deltidselev

Søknad om studiedag

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Klage på muntlig eksamen med filming

Gjelder kun hvis du har samtykket til filming av din muntlige eksamen

 

Du kommer til de digitale skjemaene her. 

For spørsmål, ta kontakt med Elevadministrasjon på skolen.

Publisert: 11.08.2020 Oppdatert: 29.09.2020