Fagvalg

Valg av matematikk på Vg1

Når du skal velge 1P eller 1T er det flere ting du må tenke på. Først og fremst hva du selv tror du kan klare, men også hva du trenger når du skal studere videre senere.

1P
Dersom du velger 1P, som er praktisk matematikk og enklere enn 1T, vil noe av pensum være overlappende med det du lærte på ungdomsskolen, men du vil også lære en del nye ting. Pensum er litt mindre enn i 1T, og det blir noe mer tid til repetisjon.

1P gir generell studiekompetanse, som betyr at du kan velge studier senere som ikke krever matematikk programfag. Noen slike studier kan være f.eks. juss, media, samfunnsfag, lærer, sykepleier. Dette er bare noen eksempler, dersom du lurer på andre studier, spør rådgiver ved skolen din.

I 1P lærer du grunnleggende om tall og algebra, om geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

1T
Det er viktig at du er klar over at 1T er mer krevende enn 1P. Det er ganske stor forskjell på disse to fagene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og forventet arbeidsinnsats. Dersom du velger 1T, som er teoretisk matematikk, krever det større interesse for matematikk og evne til selvstendig arbeid.

1T gir generell studiekompetanse, og her legges grunnlaget for matematikkfagene som gir spesiell studiekompetanse (S1, R1, S2 og R2). Disse fagene gir grunnlag for studier som f.eks. lege, tannlege, ingeniør, veterinær eller for realfagsstudier innen matematikk, fysikk, kjemi, og biologi. Snakk med rådgiver dersom du lurer på dette.

I 1T lærer du mer videregående om tall og algebra, trigonometri, funksjoner, sannsynlighetsregning og derivasjon (funksjonsanalyse).

Elever som ønsker å gå på idrett, musikk og dans eller medier og kommunikasjon kan også velge T-matematikk. Tilbudet gis dersom det er stor nok interesse. Det er imidlertid viktig å være klar over at skolen ikke kan tilby matematikk fordypning på Vg2 innenfor disse programområdene. I dag tilbys R1 på Nettskolen som eventuelt kan være et alternativ til 2P på Vg2.

Hva bør du velge?

Har du karakter over middels (5 eller 6) og liker matematikk anbefaler vi 1T.

Har du middels karakter 4 og i tillegg behersker algebra og liker matematikk bør du vurdere 1T, men du må da være innstilt på å jobbe mye med faget.

Har du middels karakter (3 eller 4) og synes algebra er vanskelig anbefaler vi 1P.

Har du karakter 2 anbefaler vi 1P.

Veien videre etter vg1:

Hvis du klarer deg fint i 1T kan du fortsette med R1, og eventuelt R2.
Hvis du sliter med 1T bør du velge S1, og eventuelt S2.
Hvis du klarer deg fint i 1P kan du fortsette med S1, og eventuelt S2.
Synes du 1P er vanskelig kan du velge 2P.
Snakk med rådgiver, lærere, medelever og foreldre dersom du lurer på hva du bør velge, men husk at valget er ditt.

Tilbud fremmedspråk på Vg1-nivå

Tysk nivå 1 og 2
Spansk nivå 1 og 2
Fransk nivå 2 (videreføring fra ungdomsskolen).
De ulike tilbudene igangsettes under forutsetning av nok antall søkere.

Tilbud programfag Vg2 og Vg3

Rutiner for tildeling av programfag ST 2019-2020 

Regler for valg av programfag Vg2

Regler for valg av programfag Vg3

Søknad om å få bytte fag

Søknad om bytte av fag leveres til Elevadministrasjon (i 4. etasje) etter samtale med rådgiver hos Elevtjenesten (i 3. etasje). Det gjøres snarest mulig etter skolestart og innen utgangen av uke 37. Søknaden behandles fortløpende. Skjema må signeres av den som har gitt deg veiledning, samt signatur fra foresatte for elever under 18 år. Du skal følge undervisningen i tildelt fag til vedtak er fattet og du får beskjed.

Søknadsskjema

Publisert:

18.06.2020

Oppdatert:

18.06.2020 kl.12.40