Fagvalg

StyrkNorsk

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Les mer om StyrkNorsk

Valg av matematikk på Vg1

Når du skal velge 1P eller 1T er det flere ting du må tenke på. Først og fremst hva du selv tror du kan klare, men også hva du trenger når du skal studere videre senere.

1P
Dersom du velger 1P, som er praktisk matematikk og enklere enn 1T, vil noe av pensum være overlappende med det du lærte på ungdomsskolen, men du vil også lære en del nye ting. Pensum er litt mindre enn i 1T, og det blir noe mer tid til repetisjon.

1P gir generell studiekompetanse, som betyr at du kan velge studier senere som ikke krever matematikk programfag. Noen slike studier kan være f.eks. juss, media, samfunnsfag, lærer, sykepleier. Dette er bare noen eksempler, dersom du lurer på andre studier, spør rådgiver ved skolen din.

I 1P lærer du grunnleggende om tall og algebra, om geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

1T
Det er viktig at du er klar over at 1T er mer krevende enn 1P. Det er ganske stor forskjell på disse to fagene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og forventet arbeidsinnsats. Dersom du velger 1T, som er teoretisk matematikk, krever det større interesse for matematikk og evne til selvstendig arbeid.

1T gir generell studiekompetanse, og her legges grunnlaget for matematikkfagene som gir spesiell studiekompetanse (S1, R1, S2 og R2). Disse fagene gir grunnlag for studier som f.eks. lege, tannlege, ingeniør, veterinær eller for realfagsstudier innen matematikk, fysikk, kjemi, og biologi. Snakk med rådgiver dersom du lurer på dette.

I 1T lærer du mer videregående om tall og algebra, trigonometri, funksjoner, sannsynlighetsregning og derivasjon (funksjonsanalyse).

Hva bør du velge?

Har du karakter over middels (5 eller 6) og liker matematikk anbefaler vi 1T.

Har du middels karakter 4 og i tillegg behersker algebra og liker matematikk bør du vurdere 1T, men du må da være innstilt på å jobbe mye med faget.

Har du middels karakter (3 eller 4) og synes algebra er vanskelig anbefaler vi 1P.

Har du karakter 2 anbefaler vi 1P.

Veien videre etter vg1:

Hvis du klarer deg fint i 1T kan du fortsette med R1, og eventuelt R2.
Hvis du sliter med 1T bør du velge S1, og eventuelt S2.
Hvis du klarer deg fint i 1P kan du fortsette med S1, og eventuelt S2.
Synes du 1P er vanskelig kan du velge 2P.
Snakk med rådgiver, lærere, medelever og foreldre dersom du lurer på hva du bør velge, men husk at valget er ditt.

Tilbud fremmedspråk på Vg1-nivå

Tysk nivå 1 og 2
Spansk nivå 1 og 2
Fransk nivå 2 (videreføring fra ungdomsskolen).
De ulike tilbudene igangsettes under forutsetning av nok antall søkere.
De elevene som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil få tilbud om tysk 1+2. 

Tilbud programfag Vg2 og Vg3

Fagvalg og regler for tildeling av programfag ved Studiespesialisering.

Søknad om å få bytte fag

Fagbytte innvilges unntaksvis, og for at søknaden skal bli vurdert, må søknad om fagbytte anbefales av faglærer/ kontaktlærer og rådgiver. Fagbytte behandles av Elevadministrasjonen, og fristen er uke 37. 

Skjema må påføres signatur fra faglærer/kontaktlærer og rådgiver, samt signatur fra foresatte for elever under 18 år. Søknaden leveres administrasjonen v/Elevadministrasjon i 4. etg. og vurderes i samråd med berørte faglærere, kontaktlærer og avdelingsleder. Avdelingsleder Elevadministrasjon fatter en beslutning og sender svar på epost til elev og berørte faglærere og rådgiver

Søknadsskjema bytte av fag

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 15.02.2022 kl.13.13