Utveksling

Utveksling skal fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Hvem kan søke?

Vg1 og Vg2, yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram

Viktig å huske på før du reiser

 • Ta kontakt med rådgiver for informasjon om utveksling og aktuelle utvekslingsorganisasjoner
 • Samtale med avdelingsleder for elevadministrasjon, fortrinnsvis med foresatte, om krav til godkjenning (etter høstferien)
 • Forhåndstilsagn: Bekreftelse fra skolen som sendes til Lånekassen (skrives ut i april)
 • Søk deg inn til Vg2, så kan du takke nei til skoleplassen i juli.
 • Sett deg godt inn i fag du skulle ha hatt om du hadde blitt i Norge (se www.udir.no under læreplaner) og sammenlign med aktuelle fag på utvekslingsskole.
 • Ta eventuelt kontakt med en faglærer for mer detaljert informasjon om fag
 • Biblioteket har en bok om utveksling som kan være nyttig å lese 

Viktig å huske på når du er på utveksling

 • Du legges inn vårt datasystem, slik at du har tilgang til Teams.
 • Dialog om fag med avdelingsleder for elevadministrasjon (etter høstferien)
 • For studiespesialiserende: Dokumentasjonen må ha signatur og stempel fra utvekslingsskolen.
 • Husk å søke deg inn til Vg3 innen fristen, ca 1. mars
 • Få med deg formell dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt karakterskala.
 • Dokumentasjonen må være på engelsk. Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt 

Viktig å huske på når du kommer hjem

Søke om godkjenning:

 • Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest innen 1. august. 
 • Bruk søknadsskjemaet nedenfor, skoledokumentasjonen vedlegges
 • Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.
 • Det søkes om to type godkjenninger:
    - Godkjenning av enkeltfag som er tidligere bestått i Norge eller utlandet.
    - Godkjenning av hele opplæringsår fra utlandet.
 • For mer informasjon om godkjenning, se søknadsskjemaet

Skjema for søknad om godkjenning av opplæring i utlandet

 

For mer informasjon, se også Rundskriv om godkjenning av opplæring i utlandet

Veiledende oversikter

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra dans Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra idrettsfag Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra medier og kommunikasjon Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra musikk Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra studiespesialisering Vg2

Veiledning ved valg av matematikk i USA

Konvertering av IB-fag mot videregående opplæring i Norge


Veiledende oversikt for vurdering av nivå i fremmedspråk:

Her er en oversikt over språknivå (side 14 i heftet)

Nivåforklaring:

 • A1 + A2 tilsvarer fremmedspråk nivå 1
 • B1 + B2 tilsvarer fremmedspråk nivå 2
 • C1 + C2 tilsvarer fremmedspråk nivå 3 

Se også Common European Framework

Publisert: 18.06.2020 Oppdatert: 01.04.2022 kl.14.14