Skole-hjem-samarbeid

Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (Utdanningsdirektoratet)

Hold deg oppdatert i Visma InSchool

Fra skolestart høsten 2021 tar Vestfold og Telemark fylkeskomme i bruk det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved fylkets videregående skoler.

VIS er et system i utvikling. Det betyr at den grunnleggende funksjonaliteten vil være på plass ved innføring, men at systemet kontinuerlig vil utvikles og forbedres i tiden som kommer. Systemet er ferdig levert ved utgangen av 2022.

For deg som elev

For deg som elev er VIS stedet hvor du kan se alt av fravær, anmerkninger og karakterer som er registrert på deg. I tillegg kan du se timeplanen din, når du skal ha vurderinger, og informasjon om eksamener og elevsamtaler.

Som elev har du også tilgang til Visma InSchool-appen hvor du får raskt tilgang til timeplan og fravær.

Tilgang for foresatte/pårørende (kommer)

VIS legger tilrette for kommunikasjon mellom skole og hjem. Foresattetilgang er ikke på plass til skolestart høsten 2021. Visma som leverandør utvikler ny funksjonalitet som gjør at personvernopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler. Fylkeskommunen avventer derfor tilbud om foresattepålogging i VIS inntil løsningen er på plass. Mer informasjon kommer.

Som foresatt/pårørende for elever under 18 år vil du - når løsningen er på plass - få tilgang til:

  • egne kontaktopplysninger
  • timeplan
  • historikk (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • læreplan

VIS henter navn og adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra folkeregisteret.

Kontaktinformasjon elev – foresatte/pårørende 

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte/pårørende.

Logg deg inn på Kontaktinformasjon elev - foresatte/pårørende og fyll inn riktige data. 

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Har eleven mottatt varselbrev?

Les om varsel og eventuelt mangel av standpunktkarakterer i ordensreglementet. Se også fraværsreglementet som beskriver regelverk og håndtering av fravær.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Fraværsreglement

NB! Unntaket fra fraværsreglene på grunn av pandemien er gjeninnført. Det betyr at elever med symptomer ikke behøver å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Elever over 18 år som har helserelatert fravær, kan bruke egenmelding. Elever under 18 år må ha bekreftelse fra foresatte.

Unntaket gjelder ut skoleåret og har også tilbakevirkende kraft for perioden fra 11.oktober til 5. november. Les mer på Regjeringen.no

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

  • Motivere deg til jevn innsats
  • Forhindre skulk
  • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
  • Bidra til at du mestrer livet
  • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

 

Skoleruta

2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

 

 

Konferanser for foresatte og elever på studiespesialiserende Vg1 og Vg2

Vi kaller inn til foresatte-konferanser for Vg1 studiespesialisering høsten 2021. Konferansen er et møte mellom foresatte og faglærer man ønsker å snakke med om elevens status i faget. Eleven kan gjerne være med, men må ikke. Konferansen er ikke obligatorisk. 

Merk at samtalene av hensyn til det store omfanget av lærere og elever ved ST er korte. Hvis man i samtalen ser at det er behov for å snakke mer, kan man avtale et nytt treffpunkt en annen dag eller per telefon. Det er ellers alltid anledning til å kontakte faglærere eller kontaktlærer og avtale et møte, et telefonmøte eller et møte via Teams.

Konferansene foregår i 2. etasje i skolens kantine. Der står det oppslag om hvilken lærer eleven/foresatte skal snakke med når. Samtalene starter kl. 17.

Konferanser for Vg1 

Klassene fordeler seg slik:

Mandag 22.11:  1STA og 1STB
Tirsdag 23.11: 1STC, 1STD og 1STE

Gå inn i påmeldingsskjemaet. Frist for å svare er torsdag 11. november.

Konferanser for Vg2 

Klassene fordeler seg slik:

Mandag 29.11: 2STA og 2STB
Tirsdag 30.11: 2STC og 2STD

Gå inn i påmeldingsskjemaet. Frist for å svare er torsdag 18. november.

 

Publisert: 19.08.2020 Oppdatert: 05.11.2021 kl.11.14