Skolens ledelse

Lin Marie Holvik

Rektor

lin.marie.holvik@vtfk.no

975 78 268

Monica Gjertsen Steinbakken

Organisasjonsutvikling, HR og innovasjon

monica.steinbakken@vtfk.no

902 00 306

Stig Skogekker

Administrasjonsleder

stig.skogekker@vtfk.no

982 17 600

Gro Einarsen

Pedagogisk utvikling og veiledning

gro.einarsen@vtfk.no

918 17 298

Kjell Robert Kaspersen

Avdelingsleder teknisk drift

kjell.kaspersen@vtfk.no

456 00 367

Tarjei Grimstad

Avdelingsleder språk, samfunnsfag og økonomi, og påbygg

tarjei.grimstad@vtfk.no

997 16 108

Kari Brekke Nilsen

Teamleder kombinasjonsklassen

kari.brekke.nilsen@vtfk.no

982 53 271

Arne Dag Torssønn Ous

Avdelingsleder elektro og datateknologi, og helse- og oppvekstfag

arne.ous@vtfk.no

413 13 710

Hanne Cecilie Slåttsveen

Avdelingsleder idrettsfag

hanne.slaattsveen@vtfk.no

481 15 415

Anette Eskedal Tveit

Avdelingsleder arbeids- og hverdagslivstrening

anette.eskedal.tveit@vtfk.no

922 16 213

Mette Dybvik

Avdelingsleder restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv (konst.)

mette.dybvik@vtfk.no

981 05 075

Jan Christiansen

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

jan.christiansen@vtfk.no

982 17 608

Egil Fauske

Avdelingsleder teknologi- og industrifag

egil.fauske@vtfk.no

982 17 606

Monica Gjertsen Steinbakken

Avdelingsleder for elevtjenester

monica.steinbakken@vtfk.no

90 20 03 06

Kari Anne Nilsen

Avdelingsleder medier og kommunikasjon og musikk og dans

kari.anne.nilsen@vtfk.no

971 64 502

Tom Reppesgård

Avdelingsleder realfag

tom.reppesgaard@vtfk.no

952 15 104

Ellen Sirén Stenbek

Avdelingsleder elevadministrasjon og bibliotek

ellen.stenbek@vtfk.no

906 77 405