Skolens ledelse

Ledergruppe

Lin Marie Holvik

Rektor

lin.marie.holvik@vtfk.no

975 78 268

Monica Gjertsen Steinbakken

Personal- og organisasjonssjef

monica.steinbakken@vtfk.no

902 00 306

Stig Skogekker

Administrasjonssjef

stig.skogekker@vtfk.no

982 17 600

Gro Einarsen

Studierektor

gro.einarsen@vtfk.no

918 17 298

Ingjerd Beate Larsen

Avdelingsleder idrettsfag

@vtfk.no

992 37 747

Egil Fauske

Avdelingsleder realfag

egil.fauske@vtfk.no

982 17 606

Cristina Almeida

Avdelingsleder medier og kommunikasjon og musikk og dans

cristina.almeida@vtfk.no

906 02 622

Kari Anne Nilsen

Avdelingsleder språk, samfunnsfag og økonomi og påbygg

kari.anne.nilsen@vtfk.no

971 64 502

Jan Christiansen

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

jan.christiansen@vtfk.no

982 17 608

Hanne Cecilie Slåttsveen

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

hanne.slaattsveen@vtfk.no

481 15 415

Tom Reppesgård

Avdelingsleder teknologi- og industrifag

tom.reppesgaard@vtfk.no

952 15 104

Arne Dag Torssønn Ous

Avdelingsleder elektro og datateknologi

arne.ous@vtfk.no

413 13 710

Åse Melau

Avdelingsleder restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv

aase.melau@vtfk.no

928 27 214

Tarjei Grimstad

Avdelingsleder arbeids- og hverdagslivstrening

tarjei.grimstad@vtfk.no

997 16 108

Ellen Sirén Stenbek

Avdelingsleder  elevadministrasjon

ellen.stenbek@vtfk.no

906 77 405

Kari Brekke Nilsen

Teamleder kombinasjonsklassen

kari.brekke.nilsen@vtfk.no

982 53 271

Janne Fiske

Avdelingsleder biblioteket

janne.m.fiske@vtfk.no

415 06 451

Kjell Robert Kaspersen

Avdelingsleder teknisk drift og renhold

kjell.kaspersen@vtfk.no

456 00 367

May-Bente Jansson

Avdelingsleder elevtjenester

maybente.jansson@vtfk.no

470 52 762