Skolens ledelse

Ledergruppe

Lin Marie Holvik

Rektor

mail_outlinelin.marie.holvik@vtfk.no

smartphone975 78 268

Monica Gjertsen Steinbakken

Personal- og organisasjonssjef

mail_outlinemonica.steinbakken@vtfk.no

smartphone902 00 306

Stig Skogekker

Administrasjonssjef

mail_outlinestig.skogekker@vtfk.no

smartphone982 17 600

Gro Einarsen

Studierektor

mail_outlinegro.einarsen@vtfk.no

smartphone918 17 298

Ingjerd Beate Larsen

Avdelingsleder idrettsfag

mail_outline@vtfk.no

smartphone992 37 747

Egil Fauske

Avdelingsleder realfag

mail_outlineegil.fauske@vtfk.no

smartphone982 17 606

Cristina Almeida

Avdelingsleder medier og kommunikasjon og musikk og dans

mail_outlinecristina.almeida@vtfk.no

smartphone906 02 622

Kari Anne Nilsen

Avdelingsleder språk, samfunnsfag og økonomi og påbygg

mail_outlinekari.anne.nilsen@vtfk.no

smartphone971 64 502

Jan Christiansen

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

mail_outlinejan.christiansen@vtfk.no

smartphone982 17 608

Hanne Cecilie Slåttsveen

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

mail_outlinehanne.slaattsveen@vtfk.no

smartphone481 15 415

Tom Reppesgård

Avdelingsleder teknologi- og industrifag

mail_outlinetom.reppesgaard@vtfk.no

smartphone952 15 104

Arne Dag Torssønn Ous

Avdelingsleder elektro og datateknologi

mail_outlinearne.ous@vtfk.no

smartphone413 13 710

Åse Melau

Avdelingsleder restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv

mail_outlineaase.melau@vtfk.no

smartphone928 27 214

Tarjei Grimstad

Avdelingsleder arbeids- og hverdagslivstrening

mail_outlinetarjei.grimstad@vtfk.no

smartphone997 16 108

Ellen Sirén Stenbek

Avdelingsleder  elevadministrasjon

mail_outlineellen.stenbek@vtfk.no

smartphone906 77 405

Kari Brekke Nilsen

Teamleder kombinasjonsklassen

mail_outlinekari.brekke.nilsen@vtfk.no

smartphone982 53 271

Janne Fiske

Avdelingsleder biblioteket

mail_outlinejanne.m.fiske@vtfk.no

smartphone415 06 451

Kjell Robert Kaspersen

Avdelingsleder teknisk drift og renhold

mail_outlinekjell.kaspersen@vtfk.no

smartphone456 00 367

May-Bente Jansson

Avdelingsleder elevtjenester

mail_outlinemaybente.jansson@vtfk.no

smartphone470 52 762