Elevdemokrati

Elevrådsstyret

Elevrådsstyret ved THVS for skoleåret 2020-2021 kommer. 

Russestyret

Hovedrussestyret ved THVS for skoleåret 2020-2021 kommer. 

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal gi råd i arbeidet med skolemiljøet. Hvem som utgjør SMU skoleåret 2020-2021 kommer.

 

Publisert:

30.04.2020

Oppdatert:

30.04.2020