Elevdemokrati

Elevrådsstyret

Disse utgjør elevrådsstyret skoleåret 2023/2024:

Utdanningsprogram 

Basetillitsvalgt 

Elektro og datateknologi 

Theodor Caspersen (vg2)

Hilde-Marie Heyn (vg1)

Medier og kommunikasjon  Hedda Bredesen Johansen (vg3)

Idrettsfag 

Selma Maria Balaban (vg2)

Musikk og dans 

Mathilde Chetwynd Eikeland (vg3)(leder)
Salg, service og reiseliv  Thyra Bjørnsdatter (vg2)

Restaurant og matfag 

Jonas Knutsen Olsen (vg2)

 

Studiespesialiserende vg1 Isabella P. Sauer

Studiespesialiserende vg2

Erfan E. Eshani

Studiespesialiserende vg3

Nicolai J. Gustavsen

Påbygg 

Marcus Seemann-Jenssen (vg3)

Kombinasjonsklassen

Hodan Yasin Ali

Teknologi og industrifag 

Nicolas Da Silva Timm (vg2)

Bygg- og anleggsteknikk

Elias Hegg Vestli (vg1)

Helse- og oppvekstfag

Anna-Elise Hette 

 

Russerådet

Avgangselevene velger et russestyre som skal jobbe for et felles beste for årets russekull. Dette er russerådet 2023/2024:

Vilde Hatlo-Kvamme – russepresident

Rikke Andersskog, 3STB

Marcus Seemann-Jensen, 3PBB

Theodor Pedersen, 3IDA

Syntia Marie K. Christiansen, 3STA

Ludvik Theodor Kjendlie, 3STE

Mohammed Aboulfish, 3STD

 


Emerson Moe, 3MEA

Frida Bronebakk Halland, 3IDA

Bertine Amalie Bache, 3STC

Thea Sofie M. Ziegler, 3PBA

Marius Henry, 2ELB

 

 

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal gi råd i arbeidet med skolemiljøet. Hvem som utgjør SMU skoleåret 2023/2024 kommer:

Roller i SMU  

Navn 

Leder (elev)

Nestleder (elev)

Mathilde Chetwynd Eikeland (MD)

Elias Hegg Vestli (BA)


Elevrepresentanter 

Nicolai Johan Gustavsen (SSØ)
Jonas Knutsen Olsen (RM)
Synne Eikenes Sørensen (MK)
Hodan Yasin Ali (Kombinasjonsklassen)
Silje Sofie Svendsen (Realfag) 
Ludvik Theodor Kjendlie (vara)

Thyra Bjørnsdatter (vara)

Skolelederrepresentant 

Monica Gjertsen Steinbakken (sekretær)

Ansattrepresentanter

Ragnhild Gulvik

Bianca Jacobs

Skoleeierrepresentant 

 Lillian Kaupang

Representant skolehelsetjenesten

Nina Margrethe Hovland

 

Referater fra møter i Skolemiljøutvalget

DATO REFERAT

03.11.23

SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 03.11.23

20.09.23

SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 20.09.23

09.12.22

SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 09.12.22
05.10.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 05.10.22
05.01.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 05.01.22
01.03.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 01.03.22
22.05.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 22.05.22
16.11.21  
SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs_16.11.21

 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 07.11.2023 kl.10.23