Elevdemokrati

Elevrådsstyret

Disse utgjør elevrådsstyret skoleåret 2022/2023:

Utdanningsprogram 

Basetillitsvalgt 

Bygg- og anleggsteknikk 

Mohammed Ali Altinawi

Arbeids- og hverdagslivstrening 

kommer

Elektro og datateknologi 

Simen Jonli Holm

Helse- og oppvektsfag 

Adrianna Cieszkowska

Idrettsfag 

Marius Sebastian Andersen

Musikk og dans 

Kaspar Matheus Ristesund (leder)

Mathilde Chetwynd Eikeland

Medier og kommunikasjon 

Adele Nicolaisen

Restaurant og matfag 

Frida Jensen

Salg, service og reiseliv 

Thyra Bjørnsdatter (nestleder)

Studiespesialisering (SSØ)

Erfan Ehsani (nestleder)

Studiespesialisering (realfag)

Silje Sofie Svendsen

Studiespesialisering og påbygg 

Mads Andersen

Teknologi og industrifag 

Arthur Gundersen

 

Russestyret

Avgangselevene velger et russestyre som skal jobbe for et felles beste for årets russekull. Dette er russestyret 2022/2023 kommer. 

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal gi råd i arbeidet med skolemiljøet. Hvem som utgjør SMU skoleåret 2022/2023 kommer:

Roller i SMU  

Navn 

   
   
   

Skolelederrepresentant 

Monica Gjertsen Steinbakken (sekretær)

Albana Ushtelenca

Ansattrepresentanter

Ragnhild Gulvik

Bianca Jacobs

Skoleeierrepresentant 

 Lillian Kaupang

 

Referater fra møter i Skolemiljøutvalget

DATO REFERAT
16.11.21 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs_16.11.21
05.01.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 05.01.22
01.03.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 01.03.22
22.05.22 SU/SMU referat Thor Heyerdahl vgs 22.05.22

 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 29.09.2022 kl.13.25