Visuell profil

Designmanualen beskriver den visuelle profilen til Vestfold og Telemark fylkeskommune - derunder Thor Heyerdahl videregående skole - med praktiske retningslinjer for hvordan vi skal presentere oss i ulike kanaler og flater.

Hovedelementene i den visuelle identiteten er fylkeskommunens logo og øvrige grafiske designelemementer, utvalgte farger, fotomanér og typografi.

Sammen skal disse elementene bidra til at Vestfold og Telemark fylkeskommune fremstår tydelig og gjenkjennelig for politikere, brukere, samarbeidspartnere, medier, ansatte og innbyggerne for øvrig.

Fylkesvåpenet er det visuelle kjennetegnet på Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det brukes også som hovedelement i logoene i organisasjonen. Vi følger de heraldiske reglene i bruken av fylkesvåpenet. Det betyr at det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som eier fylkesvåpenet i enhver form og har bruksretten til det.

Designmanual

 

Publisert:

06.01.2021

Oppdatert:

06.01.2021 kl.13.02