Påbygging til generell studiekompetanse

Utdanningsprogrammet Vg3 påbygging er et tilbud til deg som har avsluttet Vg2 yrkesfag og som ønsker generell studiekompetanse.

Dine mål og muligheter

Etter ett år går du opp til samme eksamen som Vg3-elevene på studieforberedende (ST, MD og ID). Du har da mulighet til å søke universitet eller høgskole.

Slik arbeider vi

Opplæringen er utelukkende teoretisk og bygger videre på fellesfagene fra Vg1 og Vg2 yrkesfag og ender i studieforberedende på Vg3. Lærerne har lang erfaring i å undervise påbygging, og elevene våre oppnår stor grad av fullført og bestått.

Fag du møter

I løpet av en skoleuke vil du ha ti timer norsk, fem timer matematikk, fem timer historie, fem timer programfag, tre timer naturfag og to timer kroppsøving. Til sammen 30 timer. Programfag må du velge før du starter på høstsemesteret.

Opplæringsløp

Utdanningsprogrammet påbygging er ett skoleår.

Viktig å tenke på

Dette er et omfattende teoretisk skoleløp med høyt læringstrykk som krever mye av deg som elev når det gjelder å være forberedt og ha god studieteknikk.

Kontakt

Kari Anne Nilsen

Avdelingsleder språk, samfunnsfag og økonomi og påbygg

kari.anne.nilsen@vtfk.no

971 64 502

Publisert: 15.06.2018 Oppdatert: 29.04.2021 kl.09.39