Voksenopplæring ved THVS

Ved Thor Heyerdahl vgs. tilbyr vi voksenopplæring i ulike løp.

Med fullført videregående skole står du alltid sterkere på arbeidsmarkedet. Gjennom fylkeskommunen kan du gjøre ferdig videregående opplæring, helt gratis. Fordeler ved å fullføre vgs:  

  • Du kan kombinere opplæringen med familie og jobb.
  • Du får fag- og svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier. 
  • Du går i klasser, sammen med andre voksne. 

Ulike tilbud til voksne ved Thor Heyerdahl videregående skole: 

Kurstilbud fellesfag   

Kompetansebyggeren

Gratis tilbud til deg som ikke har fullført videregående opplæring. Vi tilbyr opplæring i fagene norsk, matematikk, historie, naturfag, engelsk og samfunnskunnskap. 

Bygg- og anleggsteknikk

Vi tilbyr voksenopplæring på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 tømrer. 

Bygg- og anleggsteknikk

Fleksibel fagopplæring

Fleksibel fagopplæring fører til fag- eller svennebrev. Tilbudet retter seg mot deg som er registrert som arbeidsledig hos NAV og er over 19 år. 

Fleksibel fagopplæring

Publisert: 22.09.2021 Oppdatert: 03.11.2023 kl.09.16