Voksenopplæring ved Thor Heyerdahl vgs.

Ved Thor Heyerdahl vgs. tilbyr vi voksenopplæring i overflateteknikk. 

Dette lærer du

Overflateteknikk passer for deg som vil jobbe praktisk med å verne, bevare og holde vedlike bygg, anlegg og industrikonstruksjoner. Du blir i stand til å velge og bruke ulike typer overflatebehandling i hus, næringsbygg, industri, skip og offshoreinstallasjoner. Som elev i overflateteknikk utvikler du en kompetanse til å overflatebehandle konstruksjoner med metoder som hindrer miljøskade og sikrer et bestemt estetisk uttrykk. Det å risikovurdere ulike sider av arbeidsprosessen og gjennomføre tiltak som forebygger skader på personer og materiell er også viktig.

Her er vi

Opplæringen i overflateteknikk foregår på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Her samarbeides det tett med bransjen og ulike bedrifter for at opplæringen skal bli så virkelighetsnær som mulig, og sikre at elevene får en god praksis- og lærlingeplass. 

Varighet

Varigheten på utdanningen din bestemmes blant annet av tidligere, relevant opplæring og praksis. Både den teoretiske og den praktiske delen av opplæringen kan tilrettelegges for den enkelte elev.

Mer informasjon

Se en beskrivende video for å lære mer om overflateteknikk og de gode mulighetene denne utdanningen gir deg: Hvorfor studere Vg2 overflateteknikk (norskindustri.no)

Velkommen til en spennende utdanning som gir deg gode forutsetninger for å komme i arbeid!

Publisert: 22.09.2021 Oppdatert: 22.09.2021 kl.15.11