Vest-Telemark videregåande skule

Elev som smiler

Husk å søkje vidaregåande!

Frist for elevar og lærlingar er 1. mars. Treng du særskild handsaming av søknaden din? Da er fristen 1. februar. Søk på vigo.no

Elevheftet

Lekkje til elevheftet

Velkommen til nytt skuleår!

Sjekk ut det nye elevheftet vårt ...

FNs berekraftsmål og Miljøfyrtårn - frå visjon til handling

FNs berekraftsmål er ein felles arbeidsplan for heile verda, for å utrydde fattigdom, motarbeide ulikskapar og stoppe klimaendringane innan 2030. Les om korleis vi implementerer måla i arbeidet vårt.