Nye tilsette ved skulen

Me ynskjer fire nye medarbeiderar velkommen til skulen:

I Seljord har Emil Fillingsnes byrja som spesialpedagog.

Vidare så har vi fått ein ny spesialpedagog på Dalen;  Karianne Lie.

I avdelinga for Teknologi og industrifag er Lars Inge Lauvdal tilsett som lærar. Han skal jobbe litt i ulike klassar. 

Kristine Fjelldal Karlsen er tilsatt som lærar i Helse- og oppvekstavdelinga, mest knytt til VG1.

Yasin Yusuf Khalif er tilsett som reinhaldsoperatør.

 

Publisert:

20.03.2020

Oppdatert:

12.08.2020 kl.12.53