Elevundersøkinga

Foto: UDIR

Publisert:

27.11.2020

Oppdatert:

27.11.2020 kl.11.36

Skulen er i gang med elevundersøkinga

I tillegg til at kontaktlærar informerer elevane og føresette, så melder vi også frå om det her. Elevundersøkinga er ei årviss hending, og dei aller fleste elevar og føresette kjenner til denne frå ungdomsskulen. 

Ynskjer du å vite meir om undersøkinga kan du lese det her