Jamleg testing er over

smittevernbilde
Foto: Siv Reidun Eide

Publisert:

14.12.2021

Oppdatert:

06.02.2022 kl.14.06

No skal du teste berre viss du har symptom

Testar kan ein hente på lokal utleveringsstad. Skulen har også enkelttestar, som du kan be lærar om å hente viss du får symptom.

Har elevar og tilsette nyoppståtte luftvegssymptom, skal dei bli heime og teste seg.

Ved positiv hurtigtest så må ein sjå på kommunen si heimeside for å finne ut korleis positiv test skal meldast inn, då det er litt ulikt frå kommune til kommune.

Elevar og tilsette som bur i Tokke kan sjølv registrere positiv test- https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/?kommunenummer=3824

Tokke kommune har gode informasjonssider både om testing og kva du skal gjere viss du eller nærkontaktane dine testar positvit på hurtigtesten. 

Ved postiv test vert det isolasjon i 4 døgn frå positiv test eller dato for symptomstart. Når det har gått 4 døgn i isolasjon sjølv om ein framleis har restsymptom, kan ein kome tilbake til skulen.