Skulestart 21-22

Vest-Telemark vidaregåande skule

Publisert:

09.08.2021

Oppdatert:

10.09.2021 kl.13.43

Velkommen til nytt skuleår!

Første skuledag er onsdag 18. august.

Alle elevar som skal starte i VG1 møter i kantina

Elevar som skal gå i VG2 og VG3 møter på klasseromma sine (sjå liste under) 

Me skulle gjerne ha samla alle i kantina, men sjølv om skulen pr dags dato er på grønt nivå, så ligg det framleis felles koronarestriksjonar, som å halde 1 meter avstand, og då nyttar det ikkje å samle alle enno. Me minnar også om at god handhygiene er viktig - og du må halde deg heime viss du har sjukdomssymptom.

Viss du på grunn av sjukdomssymptom må halde deg heime første skuledag, så er det særs viktig at du tek kontakt med skulen og melder frå om dette, elles kan du risikere å miste skuleplassen din. Første skuledag er spesiell i så måte. 

Sjekk elles fylket sin informasjon om korona. 

Under finn du eit oversyn over klassar og kva kontaktlærar og rom klassen skal ha: 

Klasse

Programområde

Rom

Kontaktlærar

 

Utdanningsprogram: Studiespesialiserande (STS)

1STAA

VG1 Studiespesialiserande

7

Øyvor Loddengaard

2REAA/SSAA

VG2 Studiespesialiserande

10

Emilie Asplin og Øivind Loddengaard

3REAA/SSAA

VG3 Studiespesialiserande

5

Pernille Sørdal

 

Utdanningsprogram: Elektro og datateknologi(EL)

1 ELEA

VG1 Elektrofag

17

Elin Seltveit

2 ELEA

VG2 Elenergi

16

Atle Timland

 

Utdanningsprogram: Helse- og oppvekst (HO)

1HOFA

VG1 Helse- og  oppvekstfag

12

Monica Borgen

1HOFB

VG1 Helse- og  oppvekstfag

11

Kristine Karlsen

2BAUA

VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

4

Britt Rønningen

2HEAA

VG2 Helsearbeidarfag

13

Lene Timland

 

Utdanningsprogram: Teknologi og industrifag (TIF)

1TIPA

VG1 Teknologi- og industrifag A

19

Lars Eilev Djuve

2TEKA

VG2 Industriteknologi

8

Geir Timland

2AMKA

VG 2 Arbeidsmaskiner

14

Kjell Nordgarden

2KJØA

VG2 Kjøretøy

14

Anders Heggard

 

Utdanningsprogram: Påbygg til generell studiekompetanse (PÅ)

3PBA

VG3 og VG4 Påbygg til generell studiekompetanse

3

Åse Kiland og Guro Stordrange

Når elevheftet for 22-23 er klart, kan du finne det her.

Fram til då kan du kose deg med det som me hadde skuleåret 21-22: