Helsetenester

Du skal ha god tilgang på helsetenester. Får du ikkje kontakt, så snakk med kontaktlærar viss du har behov for nokon å snakke med.  Då kan du få hjelp til å finne rette vedkommande på helse.

Helsesjukepleiar Hildegunn Haaland har treffetid på skulen kvar måndag frå kl.10.00-14.30, og kvar torsdag frå 9.00-11.00.

Telefonnummer:

  • 476 03 808
  • 35 07 55 50 

 

E-post: hildegunn.haaland@tokke.kommune.no

Helsestasjonslege: Dordi Elise Flom

Fysioterapeut: Jette Bergfjord

Psykiatrisk sjukepleiar: Elin Erikstein, Mona Skafså og Mona Haugen

Jordmor: Lise Skolås

(Nokre få gonger er det jordmor eller psykisk helse som har treffetida. Sjå eigen plakat på døra)

Helsesjukepleiar vil informere om tenesta i klassane tidleg i skuleåret. Me vil og nytte Snapchat (hfu-tokke) og Facebook (Helsestasjon for ungdom i Tokke) til informasjon.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 10.09.2021 kl.14.44