Føresette

Skulen skal samarbeide med heimen - mellom anna ved å ha møte for føresette ved skulestart.

Første møte for føresette er tysdag 30. august. 

Det første møtet handlar om å gje informasjon om sentrale delar av skulekvardagen, og at føresette skal møte kontaktlærar for klassen for å få informasjon om arbeidet som går føre seg der. 

Felles informasjon gitt i møtet er samla i ein presentasjon som du finn her.

Det andre møtet vert i oktober, og handlar om individuelle samtaler med kontaktlærar og faglærarar for den einskilde elev. Tidspunkt og påmelding for samtaler kjem seinare. 

Publisert:

30.08.2022

Oppdatert:

30.08.2022 kl.19.06