Kontor og merkantilt personale

Kontorkonsulent

Olga Trydal Plassen

Ansvar for sentralbordet, søknad om lån/stipend, skulebevis, skriv vitnemål og har ansvar for skuleskyss og utlevering av busskort.

Ekspedisjonen på Dalen er vanlegvis open mellom kl. 08.00 og 15.30

Det er vanlegvis ikkje konsulenti ekspedisjonen i Seljord. Dei av leiinga som er til stades i Seljord, tar seg av kontorfunksjonane, samt at Olga er konsulent for begge avdelingane, men er berre til stades på Dalen. Av og til vil Siv Maria Gjerlid fungere som konsulent i Seljord dette skuleåret. 

Melding til elevar

På Dalen utanfor ekspedisjonen finn du ei eiga hylle for telefonbeskjedar og brev til elevane. Gjer det til ein vane å sjekke om der ligg noko til deg. Personlege telefonbeskjedar, brev eller andre meldingar blir berre gjevne på denne måten. I Seljord er det kontaktlærar som formidlar post og beskjedar.

 

Vaktmeistertenester

Vaktmeistrane tek vare på skulebygningane og har ansvaret for alle praktiske og tekniske oppgåver som har med bygg og utstyr å gjere.

På Dalen finn du Bjørn Joar Vindal

Og i Seljord finn du Birger Tjønnstaul

Publisert: 14.08.2020 Oppdatert: 14.08.2020 kl.15.04