Leiinga

Rektor og ledergruppe

John Erik Robertsen

Rektor

mail_outlinejohn.erik.robertsen@vtfk.no

smartphone91878998

call35919701

Telefon i Seljord; 35 91 90 72

Rektor er øvste leiar og den administrative og faglege leiaren på skulen. Rektor har ansvaret for alle interesser i skulesamfunnet.

Rektor leiar også Vest-Telemark ressurssenter

Siv Reidun Eide

Studieleiar

mail_outlinesiv.reidun.eide@vtfk.no

smartphone95854292

call35919702

Studieleiar har ansvar for vitnemål, elevinntak, all kartlegging, marknadsføring, Pocket-ID, DKS, solidaritetsaksjon, kompetanseutvikling og det pedagogisk utviklingsarbeidet.

Vidare ligg også følgjande ansvarsområde pr. no til denne stillinga; IKT-rådgjevar, HMS og beredskap, VIS-ansvarleg og koordinator for yrkesmessa.

Geir Ekre

Administrativ leiar

mail_outlinegeir.ekre@vtfk.no

smartphone90788129

call35919703

Liv Grete Ekre

Studierektor Seljord

mail_outlineliv.ekre@vtfk.no

smartphone97579789

call35919082

Avdelingsledere

Lars Ramdal Kleve

Avdelingsleiar Yrkesfag

mail_outlinelars.kleve@vtfk.no

smartphone48006639

call35919714

Avdelingsleiar for yrkesfag har ansvar for alle tre avdelingane; Teknikk og industriell produksjon (TIP), Helse- og oppvekstfag (HO) og Elektrofag (EL). Han er personalansvarleg for alle lærarar som høyrer til dei tre avdelingane. 

Har du spørsmål eller utfordringar som gjeld den utdanninga du går på, klassen din eller faga du har, så kan avdelingsleiar vere den du går til først for å få råd og rettleiing. 

Åsne Berge

Avdelingsleiar Studiespesialisering

mail_outlineaasne.berge@vtfk.no

smartphone95878252

call35919703

Personalansvar for lærarar i Realfag, Språk og Samfunnsfag.

Har du spørsmål eller utfordringar som gjeld den utdanninga du går på, klassen din eller faga du har, så kan avdelingsleiar vere den du går til først for å få råd og rettleiing. 

Dette skuleåret ligg også ansvar for fagval på studiespesialisering og eksamen til denne stillinga.