Skuledagen vår

Vi har ulik inndeling av skuledagen på Dalen og i Seljord

Dalen: 

Dalen har sjutimars dag, med 10 minutt friminiutt mellom timane, og ein lang matpause etter 3. time

Seljord: 

Seljord har 8-timarsdag, der to og to timar går i eitt. Matpausen er etter 4. time. 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 05.08.2020 kl.09.42